barska zgrada

Vlada Crne Gore upoznata je da kompanije Barska plovidba i Crnogorska plovidba nijesu u stanju da iz sopstvenih sredstava servisiraju dospjeća rata za brodove u vlasništvu, već trenutno zavise isključivo od državne pomoći.

Prve ovogodišnje rate kredita ukupne vrijednosti 4,64 miliona dolara dospijevaju 21. Januara.

Vlada je dala garancije brodarskim kompanijama za dobijanje ovih kredita pri kupovini četiri broda.

Prema ugovoru, kad dužnik prestane da plaća, garancije padaju i banka naplaćuje kompletan dug.