lb sprava

“Luka Bar” AD je, u sklopu investicionog ciklusa započetog sredinom 2019.g., realizovala nabavku sredstva mehanizacije „reach stacker“ Kalmar model DRU450-62S5, čija je osnovna namjena rad sa standardnim ISO 20-stopnim i 40-stopnim kontejnerima.

Osnovne karakteristike nabavljenog sredstva mehanizacije su:
- nosivost: 45t,
- mogućnost slaganja ISO kontejnera (u prvom redu): 5 nivoa,
- mogućnost slaganja ISO kontejnera u horizontalnoj ravni: 3 reda.

Sredstvo je isporučeno od firme „Kalmar Austria“ GmbH – Klagenhurt (Austrija), koja je izabrana kroz prethodno sprovedenu tendersku proceduru. Primopredaja sredstva je obavljena 13.10.2020.g. i sredstvo je već uključeno u proces pretovara u „Luka Bar“ AD.

Ukupna vrijednost investicije je 421.822,94€.

Realizacijom predmetne investicije je dat doprinos unapređenju nivoa tehničke opremljenosti „Luka Bar“ AD, posebno u domenu pretovara i skladištenja generalnih tereta i kontejnera.