ribe sardele

Vrijeme nas je napokon poslužilo.

Jutros rano u mrežama sardela,sardela mata, skuša, širun.

Ljubitelji svježe ribe, stižemo  u Marinu-Bar  oko 8 i 30 .

Vidimo se na našem vezu, zadnji gat sa ribarskim brodovima.

Vino i More