vir 7

U Mjesnoj zajednici Crmnica Opština Bar je u prethodnom četvorogodištu realizovala brojne investicije u rekonstrukciju putne infrastrukture, i radila na podsticanju daljeg razvoja poljoprivrede i turizma.

U ovom periodu asfaltirane su ulice u Tomićima, Orahovu, Dupilu, put pored škole u Gluhom Dolu, u Sotonićima, Limljanima, Gaževićima, Đalcima - Bokanima, Gojnićima i Jovanovićima. Takođe je izvedena rekonstrukcija puta Gluhi Do – Sotonići.

Rekonstruisani su stari most u Virpazaru i biblioteka.

Na inicijativu Opštine Bar, Vlada Crne Gore je u donijela odluku o prekatogirzaciji Starog puta za Bar u regionalni put, čime su stvoreni uslovi za rad na pripremi rekonstrukcije putnog pravca koji Crmnicu preko Sutormana povezuje sa urbanim gradskim jezgrom.


I nakon ovih projekata investicija, nastavljamo sa aktivnostima na valorizaciji potencijala kojima obiluje ovo područje stvarajući nove vrijednosti u Crmnici, među kojima je i osnivanje Kuće vina,saopšteno je iz Opštine Bar.

Video link : https://youtu.be/UN2EJfC4dro