besac virr 3

Vlada je juče usvojila Informaciju o aktivnostima na dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava „Besac” – Virpazar, Opština Bar s Predlogom koncesionog akta i Nacrtom ugovora o koncesiji.

U tom kontekstu, Vlada je usvojila Koncesioni akt s Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem sa javne rasprave .

besac virr 1

Zaduženo je Ministarstvo kulture da, u što kraćem roku, preduzme aktivnosti u cilju raspisivanja Javnog oglasa za davanje koncesije za valorizaciju tog nepokretnog kulturnog dobra. Planom koncesija za valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu predviđena je dodjela koncesija za valorizaciju ove Tvrđave, kao oblik podsticaja privatnih investicija u obavljanju djelatnosti od javnog interesa, a radi obezbjeđivanja zaštite i očuvanja kulturnog dobra, kroz definisanje adekvatne namjene za uvođenje graditeljskog nasljeđa u savremene tokove.

besac virr 2

Glavni cilj dodjele koncesije je obezbjeđenje eksternih izvora finansiranja za realizaciju i uspostavljanje adekvatnog tretmana nepokretnih kulturnih dobara, tj. plana oživljavanja, koji podrazumijeva sprovođenje mjera na njihovoj zaštiti i unapređenju stanja, a potom i njihovo dalje funkcionisanje i upravljanje na održivoj osnovi.

Posljednje vijesti

Thumbnail U protekla tri dana izbio je veliki broj požara u nepristupačnim dijelovima Crmnice.
Više u kategorijama: Info  Obale  Art  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo laminat

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar