Jedro

Poštovani čitaoci,

Portal Jedro danas slavi drugi rođendan.

Podigli smo ga u želji da ova internet adresa bude promoter mediteranskog duha u našem gradu. Svega što „zida mostove“ pod Rumijom, spaja dvije obale i sve ljude koji vole ovaj kutak pod nebom.

Minule dvije godine informisali smo vas i o onim neradosnim vijestima. I o nevoljama, nemaru... Ali uvijek u želji da se bura završi dobrim glasom. Jer, život nije bonaca ali nam svima za plovidbu treba mirno more.

Na kraju ove rođendanske zdravice, želimo da se zahvalimo svim prijateljima Mediteranskog centra fotografije koji su svojom nesebičnom podrškom omogućili i da ovaj internet žurnal postoji.

Idemo dalje: Puna jedra, mirno more!