bz veze

Po svemu sudeći, po izlasku iz pandemije nastale pojavom virusa Covid-19, svijet neće više biti isti, pa tako ni Crna Gora.

U prvom redu, prilike i ekonomska kretanja moraće da pretrpe brojne promjene, ne samo teoretske već i praktične, tržišne.

Ovo je kriza koja ne dozvoljava postojanje povlašćenih i izuzetih. Teret moraju snositi svi, pri čemu moramo kao društvo voditi računa o socijalno ranjivim kategorijama kojima ova situacija i onako težak život dodatno komplikuje. Smatramo neophodnim da država, konkretizacijom mjera o kojima se govorilo, ali i nizom drugih, sa jasno utvrđenim rokovima- pomogne privredi jer, u protivnom, našem sistemu može prijetiti ne samo stagnacija, već i munjevit sunovrat.

Pitanje koje svi privrednici već danas postavljaju jedni drugima je- šta će biti sa našom ekonomijom nakon virusa korone, kaže Radomir Novaković Cakan, predsjednik partije Biram Crnu Goru. On je naglasio da je potrebno okrenuti se oko sebe i vidjeti šta su druge države uradile do sada.

“U ponedjeljak će Vlada SR Njemačke u rekordno kratkom roku usvojiti COVIDー19 paket mjera za pomoć građanima i preduzećima”, kaže Novaković i dodaje: “Ovaj program od 600 milijardi evra podrazumijeva hitan rebalans budžeta za 2020. ali i novo zaduženje.”

Kako smo vidjeli u medijima, cilj ovog programa je zaštita malih i srednjih preduzeća, ali i zanatlija, pri čemu će država na sebe preuzeti dio plata zaposlenih u privatnom sektoru. Njemačka država je otišla toliko daleko da je predvidjela čak zaštitu zakupaca lokala, ali i stanara koji neko vrijeme neće morati da plaćaju stanarinu, čime socijalno odgovorno spašavaju građane od mogućih iseljenja. Dug se naravno ne oprašta – samo će biti odložen za kasnije.

Male firme i samostalni preduzetnici će dobiti jednokratnu pomoć do 9.000€ za 3 mjeseca (za firme s maksimalno 5 zaposlenih), odnosno do 15.000€ za firme s maksimalno 10 zaposlenih. S tim novcem bi trebali pokriti primarno fiksne izdatke, poput zakupa prostora i održavanja infrastrukture.

Slijedeći primjere dobrih praksi i snažnih ekonomija u regionu, ali i širom Evrope, Biram Crnu Goru kao odgovoran društveno-politički subjekat predlaže nekoliko mjera koje bi Vlada Crne Gore trebalo da usvoji po hitnom postupku:
• Uspostaviti svakodnevno ažuriranje i objavljivanje sklopljenih ugovora javnih nabavki – na državnom, ali i lokalnom nivou;
• Planirati preraspodjelu budžetskih stavki, a sve u cilju spašavanja postojećih radnih mjesta u privrednom sektoru i podsticaj domaćim proizvođačima u sektorima potrebnim za prevazilaženje krize nastale koronavirusom;
• Striktno definisati rok moratorijuma na plaćanje komunalnih usluga, te što skorije pribjeći izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima, u cilju izmjene sistema naplate odvoza otpada građanima i privrednim subjektima;
• Ministarstvo finansija, u cilju osiguranja likvidnosti i spriječavanja bankrota velikog broja malih i srednjih preduzeća, da obezbijedi odlaganje plaćanja poreza, PDV-a i doprinosa najmanje šest mjeseci svim preduzećima iz sektora koji su direktno pogođeni, a to su turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti i transport, a u obzir uzeti i druge sektore. Odlaganje plaćanja najamnina prostora svim sektorima koji nemaju mogućnost rada. Odlaganje naplate komunalnih taksi i drugih parafiskalnih nameta za ugrožene sektore;
• U saradnji sa komercijalnim bankama mora se obezbijediti sufinansiranje ili odgoda otplate kredita za srednja i mala preduzeća kao i za pojedince koji ostaju bez posla. Država će se obavezati na subvencioniranje plaćanja kamate i nakon perioda odgode za sva mala i srednja preduzeća iz pogođenih sektora;
• Banke moraju poštovati preporuku Centralne banke Crne Gore kao glavnog regulatora na tržištu kapitala, ali i samoinicijativno pomoći građanima i državi Crnoj Gori, odakle i ostvaruju veliku dobit, i to na način što će, po uzoru na Mađarsku, sve građane i preduzeća osloboditi do kraja godine otplata rate kredita;
• Država Crne Gora, u saradnji s komercijalnim bankama, mora obezbijediti dodatna i povoljna kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća i preduzeća iz ugroženih sektora u cilju smanjivanja otpuštanja radnika, odnosno bankrota preduzeća;
• Svima koji bi ostali bez posla obezbijediti odlaganje plaćanja kućnih režija kao i finansijsku podršku za osnovne životne potrebe, sa rokom ne kraćim od 31.12. tekuće godine;
• Postupke legalizacije objekata u svim lokalnim zajednicama treba obustaviti do trenutka stabilizacije socio-ekonomskih prilika u zemlji;
• Svi građani Crne Gore moraju imati punu zdravstvenu zaštitu do kraja godine;
• Poslodavac u privatnom sektoru, kojem je država omogućila neki vid pomoći koji je u skladu sa njegovim potrebama, ne smije vršiti otpuštanje radnika, a svaki Ugovor na određeno mora biti produžen minimalno do 31.12.2020.godine.

Slijedimo pozitivne primjere, radimo na sebi i razvijajmo ekonomiju Crne Gore. Bez ekonomski snažnih i društveno odgovornih poslodavaca neće biti ni zadovoljnih radnika, pa ni snažne privrede. Udružimo snage radi zajedničkog dobra –saopštila je press služba Biram CG.

Posljednje vijesti

Thumbnail Manifestacija „Dani Svetog Jovana Vladimira“ u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar ove...
Više u kategorijama: Info  More  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

free area

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar