vidik 58

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“, Stanica granične policije I – Podgorica vrše poslove nadzora državne granice prema Republici Albaniji u ukupnoj dužini od 93,8 km, od čega 55 km na kopnu i 38,8 km na vodi, tačnije na Skadarskom jezeru.


Policija svakodnevno vrši poslove nadzora državne granice na Skadarskom jezeru i preduzima operativno taktičke mjere i radnje iz svoje nadležnosti na sprječavanju prekograničnog kriminala i njihovih izvršilaca.

U proteklih godinu dana policijski službenici koji vrše poslove nadzora državne granice na ovom lokalitetu ostvarili su zavidne rezultate.

Zaplijenjeno je i oduzeto 403 kg opojne droge skank u četiri slučaja, tri motorna vozila, 35 kg rezanog duvana, 34 šteke cigareta, te i jedna lovačka puška.

Takođe, kroz svakodnevne aktivnosti u nadzoru državne granice na Skadarskom jezeru službenici ove stanice preduzimaju mjere i radnje u cilju sprječavanja vršenja prekršaja i krivičnih djela po pitanju nezakonitog ribolova i otkrivanja izvršilaca kažnjivih djela iz ove oblasti.

Kroz te aktivnosti privremeno je oduzeto 12 plovila, 12 vanbrodskih motora, 2.612 kg jezerske ribe, 45 komada mreže za izlov ribe, osam pušaka za podvodni ribolov, šest harpuna, tri sonde za izlov ribe, tri lampe, tri plinske boce, kao i više komada razne druge opreme i sredstava za koje se sumnja da su korišteni prilikom nedozvoljenog ribolova.

Pored video nadzora kojim je pokriveno Skadarsko jezero od strane Nacionalnih parkova Crne Gore, službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” posjeduju i koriste svoju specijalizovanu opremu za video nadzor jezera.

Osim toga, na nivou Sektora granične policije postoji Nacionalni komunikacioni centar koji vrši opservaciju Skadarskog jezera putem video nadzora, te se tako aktivnosti koje se sprovode odvijaju planski, redovno i vanredno, kao i u sadejstvu i koordinaciji sa službom Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

urban radio