av bar

Većinom glasova odbornici Skupštine opštine usvojili su Predlog Odluke o budžetu opštine Bar za 2020. godinu (25 glasova za i 5 protiv).

Planirani budžet za 2020. godinu je 23 miliona i 150 hiljade evra, ili 10,24% više u odnosu na ovogodišnji budžet. Uobičajno oprečni stavovi po pitanju budžeta iz klupa vlasti i opozicije, ali i neusaglašenost vladajuće kolacije s obzirom da odbornici iz vladajuće Biram CG budžet ocjenjuju “neuravnoteženim”. “ Dok iz redova opozicije, odbornik DF Dejan Đurović planirani budžet karakteriše “izbornim”, predsednik opštine Bar Dušan Raičević negira i ističe da budžet razvojni “planiran na realnim osnovama”.

Piše: Biljana Dabić

U uvodnom izlaganju sekretar sekretarijata za finansije Ivana Backović navela je da su ciljevi planiranja prihoda za 2020. godinu, povećanje naplate svih vrsta prihoda, a naročito povećanje sopstvenih prihoda kroz veći obuhvat poreskih obveznika.
-Sopstveni prihodi su planirani u iznosu od 17 miliona 210 hiljada evra i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa 74,34%. Ustupljeni prihodi su planirani u iznosu od tri miliona i 820 hiljada ili 16,50%, a sredstva prenesena iz prethodne godine planirana su u iznosu od dva miliona 120 hiljada evra, ili 9,16%. Najveće učešće u planiranim primicima za 2020. godinu imaju porezi, koji su planirani u iznosu od 11 miliona i 300 hiljada evra i predstavljaju 48,81% ukupnog budžeta, kazala je Backović

Porez na nepokretnosti planiran je u iznosu od šest miliona i 900 hiljada evra.
-Ovaj porez u ukupnim porezima učestvuje sa 61%, a u ukupnim prihodima budžeta sa 29,81% i predstavlja najznačajniji sopstveni budžetski prihod. Porez na promet nepokretnosti je najznačajniji ustupljeni prihod i planiran je na milion i 800 hiljada evra, a u prihodima ukupnog budžeta učestvuje sa 7,78%, navela je Backović ističući da je planirani porez realan, održiv i može se realizovati u 2020.godini
Sekretar Sekretarijata za imovinu i investicije Vido Dabanović kazao je da je kapitalni budžet projektovan na sedam miliona i 750 hiljada evra.
-Ovaj dio budžeta čini Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta- privremeni objekti (400.000 evra), naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta- komunalije (4 miliona i 600 hiljada evra), naknada od legalizacije i drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom (800.000 evra), posebna naknada za investicije (150.000 evra) i prihod od prodaje nepokretnosti (milion i 800 hiljada evra), kazao je Dabanović i istakao da je poslednjih godina značajno interesovanje investitora. Ove godine, prema riječima Dabanovića, u kapitalni budžet od legalizacije u opštinski budžet će se uplatiti 800.000 evra.
-Ta sredstva ćemo usmjeravati u izgradnju infrastrukture, kazao je Dabanović objašnjavajući svrhu kapitalnog budžeta Odbornik Dejan Đurović kazao je da nema mjesta edukaciji jer se zna da se kapitalni budžet ne može trošiti osim na kapitalne investicije

- Ovaj budžet je sličan onom iz 2018. godine, sa manjim promjenama cifri. Budžet je pravljen napamet, kazao je Đurović podsjećajući da je za 2018. u kapitalnom budžetu od legalizacije, po navodima vlasti, trebalo biti dva miliona, u ovoj milion evra.
- Za 2020. od legalizacije predviđate 800.000 evra, a siguran sam da od toga nema ništa. Za otkup zemljišta planirano je tri miliona evra. Šta mi to otkupljujemo? Mora se konkretno reći šta se otkupljuje, koja je to zemlja. To mora biti precizno. Moraju se riješti krucijalna pitanja u našem gradu, a to se bez strateškog plana razvoja ne može napraviti, kazao je Đurović. Stavka za legalizaciju je problematiča i po mišljenju odbornika Demokrata Dragana Tufegdžića.
- To se pokazalo i prošle godine. Cifra od 800.000 evra je imaginarna, i nije utemeljena u ničemu opipljivom, kazao je Tufegdžić.
Odbornik URE Miloš Šušter podsjeća da je predložio da se ukine adminstrativna taksa.
- Nju treba da plati 30.000 građana, a to je cifra za naš budžet minorna, kaže on.
Stevo Novaković, odbornik Biram Crnu Goru, mišljenja je da je ovaj budžet neuravnotežen.
- Planirani prihodi su teško ostvarljivi, kaže Novaković. On kaže da je u saznanju da kod Uprave javnih nabavki Crne Gore nije prošla druga faza Trga i šetališta u Sutomoru.
- Iskazujem opravdanu sumnju da realizacija ovog značajnog projekta do početka naredne turističke sezone uopšte neće uslijedi, kazao je Novaković.

Odbornica “Biram Crnu Goru” Sonja Simonovska koja je dugogodišnja sportska radnica, smatra da je povećanje budžetskih sredstava za sport u iznosu od 40.000 evra nedovoljno.

Za odbornika SDP Omera Vukića budžet je vrlo ambicizan i optimističan.
- Izgleda jako, ali se moram upitati da li je realan , kaže Vukić.
Predsednik opštine istakao je “idemo u pravcu uvećanja budžeta iz godine u godinu, a moja je želja da dođemo do godine kada će budžet za opštinu Bar biti 30 miliona evra”.
- To je realno i održivo po svim parametrima. Budžet se ne planira ‘napamet’, već po pokazateljima koji potvrđuju da imamo dosta prostora da, nakon devetomjesečnog izvještaja, ostvarimo dodatno ubiranje sredstava. Do kraja godine realno je očekivati da on bude ostvaren preko 90%, ako je danas dostigao 85%”, kazao je Raičević. Jedan od glavnih izvora prihoda tekućeg budžeta je, prema riječima Raičevića, porez na nepokretnost.
-Poslednjih godina opština dosta dobro obavlja poslove u dijelu njegove naplate, Ipak smatram da su potencijali po tom pitanju mnogo veći, kazao je predsednik opštine Bar i najavio da će od januara biti u funkciji nova aplikacija za administriranje poreza na nepokretnost.
Odgovarajući na pitanja odbornika sa kojim bankama opština ima saradnju, istakao je da osim sa CKB, otvorene račune ima i kod NLB, Hipotekarne, Prve banke, Komercijalne banke Budva i Lovćen banke.
Odbornik Vasilije Lalošević (SNP) pitao je da li je planiranih 350.000 evra predviđeno za sanaciju puta preko Sutormana, ili će ta svota biti utrošena isključivo za plansku dokumentaciju. On je potencirao neophodnost rekonstrukcije Doma culture navodeći da je potrebno napraviti multifunkcionalnu salu koja će biti u funkciji tokom cijele godine, kako bi mladi iz Bara mogli gledati filmove i uživati u pozorišnim predstavam

Prema riječima Raičevića, putni pravci od Virpazara do Biskupade i od Biskupade do Kameničkog mosta će konačno biti rekonstruisani.
-Sada je naša obaveza da nakon izrade idejnog rješenja koje će biti završeno do kraja godine, finansijski podržimo izradu glavnog projekta procijenjene vrijednosti 350.000 eura za puni pravac od Virpazara do Biskupade, dužine skoro 35 km. Procijenjena vrijednost za izradu glavnog projekta je deset hiljada eura po kilometru. Ovim se unapređuje razvojna perspektiva ovih djelova zaleđa, kazao je Raičević. Predsednik opštine Bar dijeli zabrinutost jednog dijela odbornika vezano za postupak legalizacije.
Odbornici se nisu izjašnjavali

O amndmanima odbornika koji nisu upućeni u vremenu koje je predviđeno poslovnikom nije se raspravljalo.

Demokrate su u nedelju veče poslali amandman kojim su predložili da se povećaju budžetska sredstva za učenike osnovnih škola sa 30 hiljada na 330 hiljada. Predsednik Skupštine opštine Bar Mićo Orlandić , ovaj i amandman Biram CG koji je dostavljen u ponedeljak nije stavio na glasanje obrazlažući stavom najjačeg kluba koji insistira na poštovanju Poslovnika

Posljednje vijesti

Thumbnail “Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 395...
Više u kategorijama: Info  More  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo laminat

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar