hh

Predavači Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar proteklih 8 dana, u okviru programa Erasmus+, boravili su u radnoj posjeti Sloveniji i studentima B2 Visoke škole za poslovne vede iz Ljubljane održali predavanja iz predmeta Osnovi menadžmenta, Menadžment inovacija i Strateškog marketinga.


Predstavnici FPEP Bar u ovom dijelu programa, prof. dr Rajko Novićević, doc. dr Sandra Đurović, prof. dr Veselin Orlandić i dr Nikola Abramović ističu da su veoma zadovoljni uspostavljenom saradnjom, koja će biti jako važna kako za predavače, tako i za studente, u cilju sticanja međunarodnog iskustva, internacionalizacije programa i podizanja kvaliteta nastavnog procesa.

„Erasmus+ projektom stvorili smo jaku osnovu za dalji razvoj i unaprijeđenje odnosa kako sa Visokom školom za poslovne vede, tako i sa ostalim ustanovama visokog obrazovanja iz Slovenije. Aktivnosti ovog tipa značajne su sa stanovišta internacionalizacije kurikuluma i nastavnih programa na našoj ustanovi, kako bi u edukaciji studenata u što većoj mjeri primjenjivali standarde koji važe u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja.“ istakao je prof. dr Rajko Novićević, dekan Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.

Zahvaljujući se domaćinima sa ustanove visokog obrazovanja B2 iz Ljubljane, prodekan FPEP Bar prof. dr Veselin Orlandić naglasio je da je program koristio i u svrsi razvoja naučno-istraživačke aktivnosti nastavnog osoblja.
„S tim u vezi, imali smo intezivne sastanke na kojima su dogovoreni budući koraci u organizaciji zajedničke naučne konferencije, a isto tako i započet rad na istraživačkim projektima predavača sa ustanova visokog obrazovanja iz Slovenije i akademskog osoblja angažovanog na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.“ zaključio je prof. dr Veselin Orlandić.

Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, od 10. do 15. decembra ove godine, održaće se i „Erasmus+ nedjelja“ u kojoj će se studenti ove ustanove visokog obrazovanja upoznati sa benefitima programa mobilnosti i razmjene studenata, što je naredna faza projekta. Studenti FPEP Bar koji budu participirali u okviru projekta, već od ljetnjeg semestra studijske 2019/20. godine boraviće 4 mjeseca u Ljubljani i nastavu pohađati na B2 Visokoj školi za poslovne vede. Program studentima pokriva sve troškove života u glavnom gradu Slovenije u periodu razmjene, što će biti sjajna prilika za sticanje međunarodnog iskustva.

Posljednje vijesti

Thumbnail Ćazim Alković: Izgradnja Kuće maslina je izuzetno značajna za barske i crnogorske maslinare
Više u kategorijama: Info  Art  Info  Sport  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar