sut trg

JP Morsko dobro poslalo je saopštenje povodom netačno plasiranih informacija o gradnji Trga u Sutomoru.

Saopštenje prenosimo integralno.

U cilju istinitog informisanja javnosti, posebno građana u opštini Bar, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore demantuje selektivno plasiranje informacija od strane kluba odbornika Demokrata Bar, cijeneći da su iznešene krajnje tendenciozno i sa jasnom namjerom da degradiraju poslovanje Javnog preduzeća i Opštine Bar.

U tekstu se navodi da su potpisnici Ugovora (Direktor Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić) “izbjegli građanima da saopšte i činjenicu da je tender Morskog dobra od 30.05.2017.godine za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone, trga saobraćajnica i šetališta u Sutomoru takođe dobio sudski epilog zbog sumnji u koruptivne aktivnosti i nezakonito postupanje više lica, kao i Ugovor koji je kasnije zaključilo Morsko dobro sa izabranim ponuđačem, odnosno da je podnijeto na desetine prigovora, tužbi, krivičnih i drugih prijava koje su rezultirale žalbenim postupcima, upravnim sporovima i parnicama koje se vode kod privrednog suda a sve povodom Rješenja o izboru najpovoljnije ponude na pomenutom tenderu, koje je donijelo Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore i njegov direktor Predrag Jelušić.

Javno preduzeće je saglasno Planu korišćenja sredstava i Planu javnih nabavki sprovelo tendersku proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, opština Bar i donijelo Rješenje o izboru najpovoljnije ponude.

Dana 06.10.2017.god. Javno preduzeće je primilo određeni broj žalbi upućenih Državnoj komisiji za konrolu postupka javnih nabavki na predmetno Rješenje.
Državna komisija za konrolu postupka javnih nabavki odbacila je sve žalbe kao neosnovane.

Svi pokrenuti sudski postupci pred nadležnim sudovima su povučeni od strane tužilaca, u nedostatku dokaza.

JP Morsko dobro je za idejno rješenje i Glavni projekat izdvojilo 30.000,00 eura, potom izradilo Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu u vrijednosti 1.700,00 € i reviziju projekta u vrijednosti 7.000,00 eura. Projektna dokumentacija je predata Upravi javnih radova radi dalje realizacije Projekta.

Između Uprave Javnih radova, Opštine Bar i JP Morsko dobro u avgustu je potpisan Ugovor o realizaciji projekta za II fazu radova. Ova faza podrazumijeva potpunu rekonstrukciju i popločavanje trga sa ugostiteljskim terasama i rekonstrukciju dijela saobraćajnice u neposrednom zaleđu trga. Javno preduzeće je za realizaciju ove faze izdvojilo 425.000 eura

Faza II radova ocijenjena je kao prioritetna upravo zbog unapređenja turističke ugostiteljske ponude u Sutomoru, već za sledeću sezonu. Projekat je predvidio potpuno novo vizuelno i namjensko rješenje budućih ugostiteljskih terasa, poput projekta Pine rađenog u opštini Tivat, što je i bio cilj ovog projekta- da unaprijedi kvalitet prostora i turističke ponude Sutomora.

Upravo ne želeći da dugotrajni postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa utiču i uspore realizaciju važnog projekta u javnom interesu građana i turista, Javno preduzeće se odlučilo na faznu realizaciju ovog projekta.

Na kraju, naglašavamo da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, kao društveno odgovorno preduzeće, radi isključivo i saglasno pozitivnim propisima, u interesu građana i lokalnih uprava investirajući u projekte od značaja za unapređenje kvaliteta i standarda najvrednijeg resursa kojim Država raspolaže.

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Maturanti koji su pali na prijemnom ispitu za upis na Medicinski fakultet u Podgorici optužili su...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

Jedro baner huppe

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar