pput

Višegodišnja inicijativa Opštine Bar da se putni pravci Virpazar-Biskupada (preko Sutormana) i Biskupada - Kamenički most iz lokalnih prekategorišu u regionalne, konačno je dobila zeleno svijetlo.

Obećanje, koje je prošle godine dao premijer Duško Marković uz zalaganje potpredsjednika Vlade Milutina Simovića, dobilo je juče svoj epilog - Vlada je, na zadovoljstvo svih građana Bara, donijela Odluku o kategorizaciji puteva, kojom su, između ostalih putni pravci Virpazar-Biskupada I Biskupada - Kamenički most prekategorisani u regionalne puteve.

Na ovaj način stvoreni su preduslovi za ulaganja u rekonstrukciju navedenih putnih pravaca, čime se potvrđuje Vladino opredjeljenje da značajna finansijska sredstva opredijeli za poboljšanje putne infrastrukture u cilju boljeg kvaliteta života građana i otvaranja persprektiva za dinamičan razvoj tih područja.

Prepoznajući značaj koji imaju ova dva putna pravca za valorizaciju prirodnih resursa naše opštine, Opština Bar je u prethodnom periodu preduzela aktivnosti po pitanju geodetskih snimanja trasa i izrade idejnih projekata rekonstrukcije saobraćajnica u cilju pripreme projektno-tehničke dokumentacije, za što će Budžetom Opštine za narednu godinu opredijeliti dodatna sredstva u iznosu od 350.000,00 €.

Putni pravac “Virpazar-Biskupada” preko Sutormana predstavlja alternativnu saobraćajnicu za Jadransku magistralu, koja je u ljetnjim mjesecima, za vrijeme turističke sezone, preopterećena intezivnim saobraćajem. Rekonstrukcija ove saobraćajnice donijela bi novu perspektivu Crmnici, koja je jedan od značajnijih poljoprivrednih resursa barske opštine, čija su sela prethodnih godina sve više prepoznata i kao turistička destinacija brojnim inostranim turistima. Isto tako, područje Sutormana i zaleđa Bara je, zbog svoje nadmorske visine, prirodna vazdušna banja koja bi izgradnjom ovog putnog pravca mogla dobiti svoju punu turističku valorizaciju.

Prekategorizacija i rekonstrukcija puta “ Biskupada -Kamenički most” predstavlja logičan nastavak rekonstruisane saobraćajnice od Vladimirskih Kruta do Ulcinja, što će doprinijeti razvoju Mrkojevića, kao poljoprivrednog područja, ali i unaprijediti saobraćajnu vezu Crne Gore i Albanije.

Na ovaj način otvaraju se mogućnosti za dalju valorizaciju potencijala opštine Bar, sa posebnim akcentom na razvoj turizma i poljoprivrede, naročito na područjima koji su, prije svega, bogati ljudskim resursima.