marina bar

AD Marina Bar  u skladu sa poslovnom politikom kompanije, u cilju osavremenjivanju marinske infrastrukture, čišćenja prostora, povećanja operativnosti i nivoa bezbijednosti, te nesmetanog boravka svih korisnika i posjetioca marine, sprovodi kontrolisan promet lica i vozila.

S toga, do kraja godine shodno planu instaliraće  i savremeni video nadzor čime će se omogućiti monitoring cjelokupnog prostora marine.

 Marina Bar sprovodi Sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu s ISO standardima i politika zaštite životne sredine je sastavni dio integrisanog sistema poslovne politike  AD Marine.

U svrhu stalnog poboljšanja zaštite, ispunjavanja ekoloških standarda i postavljenih ciljeva, AD Marina Bar ima odličnu partnersku saradnju sa Upravom pomorske sigurnosti Bar, na nivou ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Planirane aktivnosti su unaprijeđenje funkcionisanja marine uz obezbjeđenje široke ponude nautičkih sadržaja i usluga unutar prostora marine, kreiranje prepoznatljivosti marine kroz povezivanje marine i gradskog šetališta sa zaledjem i centrom grada, a kroz očuvanje, unapređenje prirodnih vrijednosti prostora i poboljšanja kvaliteta životne sredine .

Ciljevi i vizija kompanije su inovativnost, kreativnost, podsticanje razvoja, usmjerenost na korisnika, otvorenost za nove ideje, kako bi se pružila nova vrijednost marinskog prostora da se stvore uslovi da marina istovremeno bude atraktivno mjesto i za rad i društveni život, dok je uprava AD Marina Bar već dugi niz godina suočena s devastacijom i uzurpiranjem obalnog prostora od strane nesavjesnih i samovoljnih pojedinaca.

Marina Bar je tipična mediteranska nautička luka, namijenjena pasioniranim nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma i predstavlja destinaciju koju karakterišu izvanredne prirodne vrijednosti, blizina Nacionalnih parkova, vrijedni kulturno istorijski spomenici , gastronomija, običaji i folklor.

Pozitivni efekti nautičkog turizma manifestuju se na svim nivoima, a njegov razvoj ne znači samo novi kvalitet cjelokupnog turističkog razvoja, nego i razvoj cijelog niza pratećih privrednih djelatnosti, čiji efekti su posebno značajni za Opštinu Bar i Crnu Goru.

AD Marina Logo 1