eko rad

Međunarodni dan je čišćenja obala i revizije otpada u Crnoj Gori, kojeg treću godinu zaredom organizuju NVO Zero Waste Montenegro u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i EU info centrom.

Ove godine, više od 15 NVO, međunarodnih institucija, javnih preduzeća i grupa građana širom Crne Gore udružuju snage na kraju ljetnje turističke sezone i doprinose rješavanju problema nagomilanog otpada na plažama i obalama rijeka i jezera, na 13 lokacija istovremeno (kanal Solane, ušće kanala Port Milena i Velika plaža u Ulcinju, rt Ratac u Sutomoru, ostrvo Katič u Petrovcu, Stoliv u Kotoru, plaža Pecka u Tivtu, plaža Titova vila u Herceg Novom, korita rijeke Lim u Beranama i rijeke Tare u Nacionalnom parku Durmitor, ostrvo Sinjavac u Bijelom Polju, i obala jezera Krupac u Nikšiću).

Uz ovo, uvedena je revizija sakupljenog otpada, odnosno njegova kategorizacija prema vrstama i markama (brendovima). Dobijeni podaci će biti korišćeni za analizu i dalje aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.


Više informacija možete pronaći na: http://cleanupmontenegro.me/, i na: https://www.facebook.com/events/1311478579033965/.

urban radio