čempris

Uprava javnih radova poslala je saopštenje da je započeta sanacija i
privremeno uređenje lokacije na kojoj je bila predviđena izgradnja vrtića u Baru, koje je nikšićko preduzeće LD Gradnja počelo na osnovu sporazuma sa Upravom javnih radova I biće završeno za desetak dana.

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, nikšićko preduzeće “LD Gradnja” angažovano je na sanaciji terena, u cilju pripreme za njegovu kompletno renoviranje.

U ovoj fazi uređenja lokacije predviđeno je grubo raščišćavanje terena, uklanjanje šuta, otpada i oštećenih betonskih staza sa ivičnjacima. Planirano je i zatrpavanje rupa i rovova, popravka amfiteatra, uklanjanje gradilišnih ograda, kao i ravnanje i nasipanje terena novim zemljanim materijalom.

Sadnja 87 stabala čempresa visine 3-3,50 metra, sanitarno-higijenske mjere na postojećim stablima, kao i sadnja 180 sadnica padajućeg ruzmarina odložena je na zahtjev predstavnika Građanske inicijative, do konačnog definisanja i usvajanja rasporeda čempresa.

Vino i More