plavi ligh

Prenosimo integralno zaključak Savjeta.

Savjet za građansku kontrolu rada policije, u daljem tekstu Savjet, u sastavu mr.sci.
Aleksandar Saša Zeković, prof. dr Dražen Cerović, doc.dr Branislav Radulović, dr
Vladimir Dobričanin i advokat Zoran Čelebić, razmotrio je pritužbu građanina N.S. iz
Bara koji je iznio primjedbe na postupanje tamošnje saobraćajne policije i usvojio nakon
pribavljenih izjašnjenja i obavljene rasprave, sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratio se građanin N.S. iz Bara koji je
ukazao na postupanje saobraćajne policije Centra bezbjednosti (CB) Bar pri vršenju
radarskih kontrola, na mjestu koje se nalazi u blizini marketa “Laković” kod nadvožnjaka
– kružnog toka. Građanin je naveo da se kontrola brzine sprovodi sa privatnog posjeda
salona namještaja “Edi” gdje se policijski službenik sa ručnim radarom krije iza ograde,
izlijeće kao da je, kako stoji u opisu, ratno stanje te većina vozača ovakvim postupanjem
preživljava stres. Građanin je ovdje posebno ukazao i na efekat koji ovakvo ponašanje
pripadnika policije može ostaviti kod turista, imajući u vidu da u ovom dijelu nema ni
saobraćajnog znaka koji najavljuje radarsku kontrolu, što je u svijetu obaveza. Građanin
N.S. je ukazao građanskoj kontroli i na činjenicu, po njegovoj ocjeni, prevelikog broja
policijskih službenika tokom turističke sezone te učestalih nepotrebnih saobraćajnih
kontrola gostiju koji posjećuju turistička mjesta.

2. Savjet je pritužbu uzeo u rad i obratio se predsjedniku Opštine Bar da informiše da li na
označenom dijelu puta postoji odgovarajuća saobraćajna signalizacija a direktoru
Uprave policije da informiše o slučaju.

3. Uprava policije je obavijestila Savjet da pripadnici saobraćajne policije CB Bar vrše
radarsku kontrolu na bulevaru JNA, odnosno na mjestu koje građanin navodi u svojoj
pritužbi, po unaprijed utvrđenom planu na osnovu mjesečne, odnosno godišnje analize
bezbjednosti saobraćaja na području CB Bar. U navedenim analizama, kao parametri su
uzeti stanje i bezbjednost saobraćaja u proteklom periodu, kao i broj saobraćajnih
nezgoda koje za posljedicu imaju povrijeđena lica i pričinjenu materijalnu štetu.
Sagledavanjem stanja bulevar JNA je označen kao kritična tačka na kojoj je potrebno
povećano prisustvo saobraćajne policije, kako iz preventivnih, tako i represivnih razloga,
u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja koji se odnose na prekoračenje
brzine.

4. Uprava policije je navela da je na pomenutom bulevaru ograničenje brzine kretanja
50km/h te da se saobraćajni znak za ograničenje nalazi na početku, sa obije strane
bulevara. Policija je napomenula i da je dio gradskog jezgra kroz koje prolazi Bulevar
izuzetno naseljen, i da se sa lijeve i desne strane nalazi veći broj firmi i drugih objekata
uslijed kojih okolnosti je pojačana frekvencija saobraćaja, kako vozila tako i pješaka. Na
dijelu bulevara JNA, gledano iz pravca Bara ka Ulcinju, prije nadvožnjaka, se nalazi
obilježeni pješački prelaz koji presijeca navedeni Bulevar iz pravca marketa „ANB" ka
stovarištu „Cerovo" i na tom dijelu su učestale saobraćajne nezgode, a najčešći uzrok
istih predstavlja brzina neprilagođena karakteristikama, uslovima i stanju puta, i
nedržanje potrebnog odstojanja uslijed prekoračenja brzine. Upravo iz navedenog
razloga, pri evidentiranju pomenutih prekršaja, pripadnici saobraćajne policije CB Bar,
najčešće koriste motorno vozilo-presretač, a u slučajevima kada koriste „ručni“ uređaj
radarsku kontrolu vrše u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja određenih policijskih
poslova i primjeni policijskih ovlašćenja u obavljanju.

5. Direktor Uprave policije je napomenuo da policijski službenici, kako je u pritužbi
navedeno, ne vrše radarsku kontrolu iz privatnog posjeda stovarišta „EDI", već isključivo
sa javne površine, na kojoj su uočljivi za vozače, vodeći računa prilikom zaustavljanja
kako o svojoj tako i o bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju, kao i vozača koje
zaustavljaju i sankcionišu zbog počinjenih prekršaja. S tim u vezi, ocijenio je da su
navedene aktivnosti saobraćajne policije CB Bar prepoznate kao pozitivne od strane
građana koji žive u blizini i često se kreću ovim bulevarom.

6. Savjet je predmetni odgovor proslijedio građaninu na upoznavanje.

7. Savjet je konstatovao da je direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, pružio detaljan i
sadržajan odgovor iz kojeg je Savjet prepoznao kao bitnu činjenicu da je navedena
lokacija, na osnovu profesionalnog pristupa u radu policije i ozbiljnih analiza, prepoznata
kao kritična tačka na kojoj je neophodno povećano prisustvo saobraćajne policije.
Savjet za građansku kontrolu rada policije podržava i redovno promviše rad i napore
Policije u pogledu stalnog poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

8. Savjet preporučuje načelniku CB Bar da osigura da se kontrola saobraćaja vrši sa
javnih površina i da bude apsolutno vidljiva za vozače.

9. Savjet je sa predmetom detaljno upoznao predsjednika opštine Bar, Dušana Raičevića, i
uputio mu preporuku, imajući u vidu navode građanina ali i odgovor Policije, da naloži
odgovarajućem opštinskom organu postavljanje adekvatnog i vidljivog saobraćajnog
znaka da se na navedenoj lokaciji - bulevaru sprovodi redovna radarska kontrola. Savjet
je zatražio povratnu informaciju o implementaciji izdate preporuke čija je realizacija u
interesu pravovremeno i vidljive informisanosti građana i turista.

Posljednje vijesti

Thumbnail U organizaciji MZ Ostros, pod pokriviteljstvom Opštine Bar i Turističke organizacije Bar, a u...
Više u kategorijama: Info  Art  Sport  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar