gradnja

Područje zabrane izvođenja građevinskih radova obuhvata priobalni dio Opštine Bar, na području Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice I, kao i priobalni pojas od tunela »Ćafe« do granice sa Opštinom Ulcinj a čiju granicu predstavlja Jadranska magistrala kao i uže jezgro Starog Bara i Virpazara.

Zabrana izvođenja radova ne odnosi se na radove uklanjanja nelegalnih objekata na osnovu rješenja nadležnog organa i  na započete radove na izgradnji infrastrukturnih objekata od opšteg interesa.

Komunalna policija Opštine Bar će redovno vršiti terenske obilaske na navedenim područjima i primati prijave građana. o svakom izvođenju radova i postupati u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, kojim su uređeni odnosi i saradnja inspekcijskih organa u vršenju inspekcijskog nadzora.

Zabrana počinje 15.O6  i traje do 01.09  2019 godine.

Odluka je objavljena na sajtu SO Bar www.bar.me

 

dug tob