vikk

U cilju riješavanja problema sa naplatom potraživanja, a koji je neophodno riješiti da bi cjelokupan sistem vodosnabdijevanja zadržao stabilnosti i održivost, u planu je sprovodjenje mjera u saradni sa partnerima specijalizovanim za naplate potraživanja.


Da bi uspijeli u svojoj riješenosti da konstantno osnažujemo i unaprijedjujemo sistem vodosnabdijevanja veoma je bitno da imamo razvijenu svijest potrošača da je voda neprocijenjivo dobro i da je redovno izmirivanje računa za utrošenu vodu uslov bez koga složeni sistem vodosnabdijevanja ne može funkcionisati.

Uvažavajući činjenicu da se mora voditi računa i o ekonomskoj situaciji u kojoj se nalaze naši gradjani razvili smo model reprograma koji polazi od rate koja iznosi 15 eura i za koji smatramo da je najpovoljniji finansijski model da gradjani izmire svoja dugovanja.

Apelujemo na gradjane koji imaju dug za utrošenu vodu da dodju do prostorija DOO Vodovod i kanalizacija i krenu u izmirivanje svojih obaveza kroz potpisivanje reprograma jer će to biti moguće do još samo do 31.03.2019 godine nakon toga svi dužnici za vodu biti predati na prinudnu naplatu gdje će se pored duga za vodu naplaćivati i troškovi prinudne naplate.

pajovic o

Takodje dodatni napori će biti učinjeni na planu otkrivanja potrošača koji su se nelegalno priključili na našu mrežu i protiv tih lica će biti podnijete krivične prijave zbog nelegalnog priključivanja i potrošnje vode.
Koristimo priliku da se zahvalimo svim potrošačima koji redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu i koji predstavljaju našeg najpouzdanijeg partnera u procesu očuvanja efikasnog i održivog sistema vodosnabdijevanja potrošača na području Opštine Bar-stoji u saopštenju koje potpisuje Izvršni direktor mr Zoran Pajović.

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

baneb reklama

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti