st ggrad 5

Bogata istorija Starog grada Bara, najvći muzej na otvorenom u ovom dijelu Balkana, njegova osobenost u položaju, ambijent, interesantni su za hiljade turista kojih je iz godine u godinu sve više ispod Rumije.

Piše: Biljana Dabić

Stari grad Bar se prostire na preko četiri hektara, sa svojih 600 javnih, profanih, sakralnih i vojnih građevina. Kada bi se to pomnožilo sa 2.800 godina njegove dokazane materijalne kulture, sumnje nema, radi se o jednom od najvećih arheoloških lokaliteta u Evropi. Arheolozi tvrde da Stari grad Bar pod zemljom skriva mnogo više nego što smo kadri i da naslutimo. Sve bi to bilo interesantnije i još više privlačnije da se na zanimljiv način predstavi turistima

st ggrad 2

Osobenost Starog grada Bara ogleda se i u njegovom položaju. Nije kraj mora kao ostali primorski gradovi, što mu daje posebno obilježje. Smješten je na nepunih pet kilometara od morske obale, u podnožju planine Rumije, na krečnjačkoj stijeni, s pogledom na prostranu ravnicu koju je od vajkada kontrolisao utvrđenjem. Od praistorije pa do 19. vijeka.

Jedana od karakteristika Starog grada Bara je njegova dobra komunikacija s unutrašnjošću. Preko karavanskih puteva bio je dobro povezan s basenom Skadarskog jezera, odakle se priključivao srednjovjekovnim putevima zvanim ''Via de Zenta'' na kontinent. S druge strane, imao je luku koja je poslije Boke bila jedina pogodna za pretovar veće količine tereta. Takva pozicija omogućila je Starom gradu da procvjeta u 13. i 14. vijeku.
U arheoloških istraživanja pored ostalog otkriven je najstariji vizantijski horizont, otkopan jedan objekat sa slojem iz dukljanske države (period od 11. do 12. vijeka), koji do sada nije bio ni konstatovan ni na jednom mjestu u gradu i urađeno fotogrametrijsko snimanje crkve sv. Đorđa. Konzervirano je preko 500 premeta od metala, stakla i keramike...
Otkriveni su mnogi predmeti i konstatovane istorijski veoma intrigantne stvari, o kojima jako malo znaju i lokalni vodiči, a strani ni toliko.

st ggrad 1
Stari grad je svjedočanstvo civilizacija koje su se smjenjivale na ovom lokalitetu i svaka je ostavila svoj trag.

st ggrad 3

Ako se uzme u obzir istorijski i kulturni značaj koji je imao Stari grad Bar, njegova monumentalnost i mogućnost turističke prezentacije, ovaj dragulj još nije dovoljno valorizovan.

Dubrovčani su od svog Starog grada napravili kult, ponos Dalmacije i čitave Hrvatske.Dubrovčani su svoj brend dobro i zaštitili...o istoriji, kulturi kroz stoljeća, navikama i običajima života na Stradunu samo možete saznati od lokalnih vodiča iz Dubrovnika.

st ggrad 4

Kroz Stari grad Bar grupe stranih agencija vode Mađarice, Čehinje, Nijemci, Albanci...dok licencirani vodiči iz Bara nemaju posla.

Grad, odnosno Kulturni centar od ovakve prakse korist imaju kroz prodate ulaznice, 2 evra po osobi. Država , pa nikakve jer strane agencije poreze ne plaćaju, a koliko istinitosti ima u podacima o Starom gradu koje strani vodiči daju turistima tema je za drugu priču.