bioskola

Promjenjen je naziv ustanove visokog obrazovanja Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar ,koji od od oktobra postaje i pravni fakultet pod nazivom Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo.

FPEP u završnoj je fazi dobijanja svih potrebnih dozvola za rad (akreditacija i dopune licence) za studijske programe osnovnih i postdiplomskih master studija iz oblasti prava, tako da će edukacija studenata na pomenutim studijskim programima, uporedo sa postojećim programima, otpočeti od naredne studijske godine.