parkingg

Ukoliko nepropisno parkirate automobile na zelenu površinu, istu uništite, možete biti kažnjeni od 100 -1.500 eura.

Komunalna policija Opštine Bar vrši pojačanu kontrolu zaštite javnih površina, posebno zaštitu javnih zelenih površina.

Zakonom o komunalnim djlatnostima zabranjuje se kretanje i parkiranje vozila, loženje vatre, ili paljenje granja i lišća, napasanje krupne ili sitne stoke, bacanje papira i drugih otpadaka, kao i prekopavanje javnih površina.

Radi očuvanja javnih zelenih površina Komunalni policajci svakodnevno vrše komunalni nadzor kako u užem gradskom jezgru, tako i u prigradskim naseljima.

Zakonom o komunalnim djelatnostima za ugrožavanje javnih i zelenih površina propisane su novčane kazne od 100€ do 1.500€.

Svako kršenje komunalnog reda građani mogu prijaviti na dežurni telefon call centra Komunalne policije 060 000 800.

Baneb dugi

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

emporio 50

baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


optotim nova adresa 320 

 

baneb reklama

 emporio 50

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320


emporio junior

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti