so 12 nov 14

Građanska inicijativa da se pronađe nova lokacija za vrtić za koji je kamen temeljac postavljen u oktobru, u dvorištu Gimnazije Niko Rolović danas jeste bila jedina tačka dnevnog reda na 5. sjednici Skupštine opštine Bar, ali odbornici se nisu konačno izjasnili, iako je to bilo najavljeno nakon rasprave.

Na kolegijumu predsednika odborničkih klubova dogovoreno je da nastavak sjednice bude u četvratk sa početkom u 11 sati. Predsednik Skupštine opštine Bar Mićo Orlandić je kazao da će izjašnjavanje biti u četvrtak.

Piše: Biljana Dabić

Predstavnici Građanske inicijative na sjednici Skupštine su istakli da jesu za vrtić, ali ne u dvorištu Gimnazije i traže da nadležni odrede drugu lokaciju za dobrobit i predškolaca i srednjoškolaca, ističući da sadašnja lokacija i dozvole za vrtić nisu usaglašane sa Zakonima Crne Gore. Tokom današnje rasprave klub odbornika Socijaldemokrata je precizirao stav ove partije – SD jeste za izgradnju vrtića na pomenutoj lokaciji. Demokrate, DF, SNP i Prava Crna Gora, URA podržavaju građansku inicijativu. U DPS-u ističu da je Baru prijeko potreban ovaj objekat vrtića. Biram Bar navodi da je za saradnju sa građanima, u SDP – u uzdržani. Bošnjaci nisu uzimali učešće u raspravi.

Predsednik Opštine Bar Dušan Raičević kazao da se moramo vratiti praksi da odbornici, i vlasti i i opozicije, aktivnije participiraju i učestvuju u procesima donošenju odluka Skupštini opštine Bar inicijativa je podnijeta uz potpis 2.721 građanina u vezi sa gradnjom dječijeg vrtića između zgrade gimnazije i OŠ „Blažo Jokov Orlandić”.

U ime građana, uvodno izlaganje podnijela je advokat Aleksandra Leković

"Mi nismo protiv izgradnje vrtića, mi smo protiv izgradnje vrtića u dvorištu Gimnazije. Izbor lokacije za izgradnju vrtića je nezakonit. Planirana gradnja nije utemeljena u zakonima Crne Gore koje smo u obavezi svi da poštujemo", kazala je Leković dodajući da su podnosioci inicijative uvjereni da svi žele dobro djeci i gradu, te iz tog razloga je za očekivati da bude podržana ideja građanske inicijative, i donešena preporuka da se iznađe nova lokacija za izgradnju vrtića.

Leković je podsjetila da je na sjednici 2009. godine Skupština opštine donijela odluku o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Topolica 1, i tom odlukom je definisana namjena urbanističke parcele br 4, u zoni G, za izgradnju ovog vrtića.

"I upravo sve što je rađeno nakon donošenja izmjena i dopuna DUP-a Topolica 1 je nezakonito. Trebalo je da do kraja 2010. godine bude sprovedena cjelokupna procedura koja prethodi izdavanju građevinske dozvole, kao i da se izda građevinska dozvola. Urađeni su urbanističko tehnički uslovi, ali je trebalo donijeti i glavni projekat, odnosno treba je da bude donešen i revidovan do kraja 2010. godine, što nije urađeno, i trebalo je konačno da se izda građevinska dozvola do kraja 2010. Što, takođe, nije urađeno. Da je sve ovo urađeno do 2010. godine, ne bi imali nikakav problem sa zakonom. Međutim, kako to nije bio slučaj, trebalo je donijeti odluku da se produžava važenje DUP-a Topolica 1 za određeno vrijeme, što opet nije urađeno, a procedura koja se nastavlja na ove uslove bila je nezakonita, jer je DUP iz 2009. prestao da važi, a nije bila donijeta odluka o njegovom produženju. Ova nezakonitost je dovoljna da ne treba apsolutno više ništa dalje da tražimo", kazala je Leković doodajući da je za veliki vrtić lokacija u razvojnom dijelu opštine.

Dok je Leković ukazala na kršenje zakona Crne Gore u navedenim procedurama, propuste, glavni projektant projekta je istakao da su pri projektovanju imali „ blisku saradnju sa predstavnicima Evropske banske“ obrazlažući da bi ministarstvo moglo potpisati ugovor sa bankom morali su biti zadovoljeni njihovi standardi.

"Kompletan objekat smo uradili sa važećim urbanističko tehničkim (UT) uslovima", kazao je glavni projektant Miljan Šišović. Autor projekta je naveo da je preduzeće „ Basketnig“ bilo revident projekta.

Predstavnik ministarstva prosvjete Filip Grujić istakao je da je vrtić kapaciteta za 370 djece prijeko potreban Baru, te da bi se za nove procedure i projekat čekalo tri do pet godina, a 2,5 miliona evra, ukoliko bi se odustalo od ove lokacije, bilo bi utrošeno za vrtić u nekoj drugoj opštini. On je kazao da izgradnja vrtića u Baru rezultira i otvoranjem 40 novih radnih mjesta.

Potpredsednik opštine Radomir Novaković kazao je da smo danas u situaciji da umjesto svi slavimo zbog izgradnje vrtića, dijelimo se.

"Naša djeca ne smiju biti taoci politike. Ostaćemo nepokolebljivi, da sarađujemo sa građanima. Zauzeli smo jedinstven stav - molim odbornike da glasaju po savjesti", kazao je Novaković.

Odbornik Dejan Đurović (DF) kazao je da ako bi slučajno do maloprije bio za izgradnju vrtića na pomenutoj lokaciji, nakon nastupa gospođe Leković promjenio bih odluku, a nakon nastupa predsavnika ministarstva prosvjete i Direkcije javnih radova bio bih čvrst da ne glasam za tu lokaciju. On je istakao i da vjeruje ministru uređenja prostora koji je izjavio da se dozvole neće čekati, pa je za očekivati da ministru vjeruju i iz vladajuće kolacije.

"DUP ima jednu krucijalnu grešku. U teksualnom dijelu piše, grafički proizilazi iz tekstalnog, dva puta površina prizemlja. To je sasvim dovoljno da Ustavni sud radi svoj posao.Takva greška je nedopustiva. Naša djeca koja treba da idu u taj vrtić biće zadužena, i kažete da je to dobra stvar", kazao je Đurović i podsjetio da je direktorka vrtića kazala otvorajući odjeljenje predškolske ustanove kod Volija da je sa tim objektom riješeno pitanje smještaja u vrtić sve djece, te da nema ni jedno da čeka.

Odbornik Vasilije Lalošević SNP istakao je da je građanska inicijativa pokaza kako znanje i kulturna politika otvaraju vrata, ali i izrazio bojazan „biće po onoj barskoj“: „Učini mu ćef, ne učini mu rabotu...“

"Bojim se da smo zaigrali na kartu koja može vama da našteti", kazao je Lalošević obraćajući se vladajućoj kolaciji.

Odbornik Dragan Tufegdžić (Demokrate) kazao je da su potpisnici peticije dokazali da građanski aktivizam nije imaginaran.

"Mi treba da se bavimo našim gradom. Zbog svih argumenata koji su iznijeli predstavnici građana, mi treba da je podržimo. Svjesni smo da ovo nije najbolje riješenje za vrtić", kazao je Tufegdžić i istakao da će Demokrate podržati građansku inicijativu.

Odbornik Miloš Šušter (URA) kaže da informacija ministarstva prosvjete i opštine Bar nepotpuna i jednim dijelom netačna.

"Novi vrtić o kome govorimo je tri puta veći od vrtića koji su bili planirani 2005. pa 2009. godine. U informaciji nije objašnjeno zašto je odbačen prvi projekat, zašto su poništavni brojni tenderi. Na javnoj raspravi učestvovalo je svega 15 građana", kazao je Šušter uz podsjećanje da je na „idealnoj lokaciji za vrtić“ kod MUP-a planirana višespratnica. On tvrdi da je netačano da za promjenu lokacije treba 3-5 godina.

"Ti rokovi su mnogo kraći. O sudbini vrtića najvjerovatnije će odlučiti Upravni sud Crne Gore jer je MORT- izdao građevinsku dozvola nezakonito. Rešenje je nezakonito, tvrdi Šušter i dodaje „ predlažem da se odredi nova lokacija prema važećim DUP-ovima“. Prema njegovim riječima i izbog banke je bolje da se posao odradi po zakonu, a ne da se isti obustavi zbog nezakonitog postupka

Predsednik kluba SDP Bar Dragan Vojvodić kazao je da bi se stidio samog sebe ako ne bi rekao da sam jedan od odbornika koji je glasao za ovaj plan.

"Da li je to naša aljkavost, nepažnja. Ali bili smo svjedoci kad su se usvajale odluke o DUP-ovima dobijemo suvi papir..Da su odbornici u tom momentu shvatili da se objektom vrtića zalazi u gimazijsko dvorište, i kida 80 čempresa, ne bi odbornici glasali za to", kazao je Vojvodić.

Odbornik Stevo Novaković ( Biram Bar) kaže da su u ovoj partiji pitali sugrađane kako da glasaju.

"Velika prednost nas u Biram Bar je da nemamo potrebu da pitamo Podgoricu kako da glasamo", kazao je Novaković

Odbornik Stefan Šušter (SD) kazao je da su u ovoj partiji nedvosmisleno i bez alretnative za izgradnju vrtića na toj lokaciji.

"Postoji opšti konsensus oko izgradnje vrtića. U najužem gradskom jezru potrebna je predškolska ustanova i to što prije. Prosječan broj djece u grupi je 33 a negdje i više. D a li je fer da su neki roditelji prinuđeni da upisuju djecu u privatne vrtiće. T oploci je potrebna predškolska ustanova što prije, usvajanju DUP-a je prethodila javna rasrava 2005, 2009... Nije bilo primjedbi za lokaciju za vrtić. Sa građanskom inicijativom se zakasnilo, kazao je Šušter dodajući da za eventualne propuste sledi odgovornost", kazao je Šušter.

On je kazao ukoliko bi došlo do raskida ugovora, izvođač radova bi imao osnova za tužbu

Predsednica Odborničkog kluba DPS-a Branka Nikezića je istakla da nije dobro da se kola lome na ovakvom objektu, koji je prijeko potreban Baru i ne treba da čeka.

"Predlažemo da se napravi dogovor, konsenzus na koje niko ne može staviti primjednu..Iznenadila sam se kad sam čula na kraju izlaganja kad je gospođa Leković zaključila – Gradnja nije utemeljena u zakonu. Kako je utemeljiti, kako ispraviti ono što nije do sada urađeno, kako se okrenuti problemima koji su evidentni, koje je možda lako prevazići. Da dođemo do pravih podataka na koje niko nema sumlju, kazala je Nikezić dodajući da pojedine grupe vrtića su izvjesno vrijeme radile u hodnicima, bez grijanja, bez potrebnih stolica, klupa, u 21. vijeku, zaista grozno", kazala je Nikezić dodajući da nije bila direktiva kako će se danas glasati.

Predsednik opštine Bar Dušan Raičević kazao je 35 godina Bar čeka vrtić, i dočekao ga je.

"Nesrećan sam što je jedan razvojni projekat trebao da ponudi novu perspektivu građanima Bara, prije svega roditeljima. Ona inicijativa koja dovodi u pitanje projekat zaista tjera na razmišljanje u kojim uslovima će njihova djeca u narednim godinama pohađati predškolsko obrazovanje. Definitivno ono što smo naveli kao obavezu u ovoj vlasti je da budemo maksimalno posvećeni mladima. Ono što je bila potreba 2009.godine, sada je mnogo veća. Sigurno imamo i potrebu za izgradnju dodatnih vrtića u Sutomoru, Šušnju, Polju, Starom Baru. Već naredne godine Gimnaziji ponudimo novi projekat rekonstrukcije sportske dvorane, i vanjskog igrališta", kazao je Raičević.

Predsednik opštine je konstatovao da u današnjim izlaganjima nije bilo primjese politike što je po njegovom mišljenju dobro

"Na kraju moram da izrazim žaljenje što u prethodnom periodu sve ono što je zakonom bilo predviđeno je sprovedeno. Javne rasprave održane. Aktivnost građana na tim javnim raspravama bila jako niska i upravo na tim javnim raspravama učesnici pretežno vode računa o zadovoljavanju njihovih ličnih interesa. Mislim da se moramo vratiti onome što je opšti interes, pa onda privatni. Moramo se vratiti i praksi da odbornici, i vlasti i i opozicije aktivnije participiraju i učestvuju u procesima donošenju odluka", zaključio je Raičević.

Posljednje vijesti

Thumbnail More, planina, jezero- to je blagodet, rijetka privilegija jedne turističke destinacije.
Više u kategorijama: Obale  Sport  Info  

ViM BANER

Jedro 320x250

Alter Modus

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

baneb jedro

caffee pizzeria garden

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar