reg1

Povodom predstavljanja programa i najave III poziva za projekte za MED program (Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje) u Opštini Bar je danas organizovan informativni dan.

Ovom prilikom javnosti i potencijalnim korisnicima su predstavljeni tematski ciljevi, kao i pravila za podnošenje projektnih predloga u okviru ovog poziva. Info dan organizovali su Kancelarija za evropske integracije u Vladi Crne Gore i Opština Bar.

MEDITERAN je jedan od 9 programa Evropske Unije u kojima Crna Gora ima pravo učešća i biće otvoren za podnošenje predloga projekata od početka novembra do kraja januara.

Info dan u Baru je otvorio potpredsjednik Opštne, g-din Radomir Novaković: “Put Crne Gore jeste put ka Evropskoj uniji i Opština Bar je veoma aktivna u apliciranju sa projektima. Intenzivno radimo da izgradnji naših kapaciteta, apliciramo sa projektima, jedan projekat već sprovodimo i usmjerili smo svoje snage da ih već sledeće godine u ovo vrijeme bude mnogo više. Želim Vam danas uspješan rad i da u programu INTERREG MEDITERAN svi pronađete svoju šansu.

reg

Ciljevi i teme za dostavljanje predloga projekata su:

1. Plavi rast: fokusiranje na pomorske klastere
2. Održivi turizam: sa fokusom na ostrva i oblasti sa malom gustinom populacije
3. Zaštita biodiverziteta: zaštićene morske oblasti
Program obuhvata 57 regiona iz 10 zemalja Evropske unije (Portugal, Španija, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Kipar, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo – jedan region ekonomskog programiranja Gibraltar) i tri države korisnice IPA fondova (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) je jedan od instrumenata sprovođenja kohezijske politike Evropske unije, čija je glavna svrha doprinos dugoročnom razvoju mediteranskog područja i jačanje transnacionalne saradnje između regiona i zemalja učesnica.

U ovoj godini, ovo je četvrti Info dan za programe koji se finansiraju iz EU fondova organizovan u našoj Opštini.