skol 13

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar raspisao je konkurs za stipendiranje studenata druge i narednih godina osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.

Stipendije se dodeljuju talentovanim studentima za studijsku 2018/19 a pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9, koji nisu obnovili nijednu godinu tokom studija, nisu u radnom odnosu, niti stariji od 25 godina.
Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilažu Izvod iz matične knjige rođenih, Potvrdu o prebivalištu, Potvrdu o upisu godine studija, Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni i dokaz da nisu u radnom odnosu.

Prijave i informacije na adresi Opština Bar - Sekretarijat za društvene djelatnosti, Bulevar Revolucije br. 1, dostava dokumentacije sa naznakom “ za Konkurs stipendiranja talentovanih studenata“ ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.