×

Greška

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2016/09/prijava is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2016/09/prijava is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

DFTRG

Demokratski front je, kako je bilo i najavljeno iz ove koalicije, predao krivičnu prijavi ODT u Baru,  protiv gradonačelnika Bara, sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije i predsjednika MZ Spic -Sutomore.

NVO MCP - Bar u sklopu svojih aktivnosti pokrenuo je projekat pod nazivom „Neka sve bude fer i na dohvat oka“. Projekat je predočen svim političkim partijama u Baru, tako da su u potpunosti upoznati sa ciljem projekta i pravilima podjednakim za sve. Mi prenosimo integralno saopštenja partija na uvid javnosti, ne komentarišemo ih, ostavljamo da svoj sud donesu naši čitaoci.

U saopštenju kojim se potvrđuje krivična prijava DF-a dostavljen je i njen sadržaj koji prenosimo integralno:

"OSNOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU

B A R


Zbog zloupotrebe finansijskih sredstava Opštine Bar u partijske svrhe, svjesnog nepoštovanja i kršenja Naredbe predsjednika Opštine Bar broj 01-1840 od 15.06.2016., te zbog zloupotrebe pečata Mjesne zajednice „Spič“ – Sutomore od strane V.D. predsjednika Odbora MZ, Odbornički klub Demokratskog fronta u SO Bar podnosi sledeću

K R I V I Č N U P R I J A V U

PROTIV: 

1. Predsjednika Opštine Bar dr Zorana Srzentića
2. Sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar Vida Dabanovića
3. Predsjednika Mjesne zajednice „Spič“ – Sutomore Ratimira Vujoševića


Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, dana 15.06.2016. godine donio je Naredbu kojom je eksplicitno zabranjeno izvođenje zemljanih iskopa, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u priobalnom dijelu Opštine Bar, na području od Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice 1, kao i u priobalnom pojasu od tunela „Ćafe“ do granice sa Opštinom Ulcinj. Kako stoji u Naredbi, čiju kopiju dostavljamo u prilogu ove krivične prijave, zabrana gradnje traje od 20.06.2016. do 15.09.2016.godine.

Uprkos ovoj Naredbi, sredstvima Opštine Bar, a preko njenog Sekrtetarijata za imovinu i investicije, u jeku turističke sezone izvođeni su brojni građevinski radovi na područnu najurbanijih djelova barske opštine, uključujući i strogi priobalni pojas. Konkretno, u Sutomoru su 11.07.2016. započeti i u roku od par dana okončani radovi na asfaltiranju ulica čiji investitor je bila Opština Bar, a izvođač radova podgorička firma „CIVIL ENGINEER“, i to:

1. U dijelu naselja Partizanski put do kuće Sava Milovića, paralelno s magistralom, u dužini od 330 metara. Savo Milović je istaknuti član Demokratske partije socijalista, i dugogodišnji član Opštinskog odbora iste partije u Baru, koja partija vrši vlast u Opštini Bar.

2. Ulica od stovarišta „Cerovo“ do kuće Nikole Papana u dužini od 330 metara (naselje Bjelila). Nikola Papan je dugogodišnji član i aktivista Demokratske partije socijalista.

3. Dopisom MZ „Spič“ prema Opštini Bar predviđena je (do danas nije realizovana) sanacija ulice u Čanju od stare samoposluge „Izbor Bar“ do kuće Zorana Zeca. Zoran Zec je dugogodišnji istaknuti (i aktuelni) član Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Baru i član te stranke.

Naglašavamo da je iz dokumentacije koju prilažemo uz Krivičnu prijavu, kao i na osnovu onoga što se da zaključiti uviđajem na licu mjesta, jasno uočljivo da su ulice u pomenutim naseljima asfaltirane odnosno sanirane krajnje selektivno, tj. isključivo do kuća istaknutih članova i funkcionera DPS-a. Uočljivo je i da ostatak tih ulica, koje su gusto naseljene, nema asfalt, što jasno ukazuje da je riječ o partijskom asfaltiranju, uz već predočeno grubo kršenje Naredbe predsjednika Opštine Bar i to od strane iste te Opštine, odnosno njenog Sekretarijata za imovinu i investicije.

Nadalje, nakon protesta građana naselja Bjelila zbog selektivnog asfaltiranja po mjeri DPS-a (slučaj asfaltiranja do kuće Nikole Papana), Opština Bar se oglasila saopštenjem u kome se tvrdi da je riječ o radovima koji se izvode u skladu sa programima mjesnih zajednica, što opet nije tačno, već se radi o pojedinačnim, u slučaju MZ „Spič“ – nezakonitim zahtjevima kojima se isključivo građevinski radovi novcem građana Bara izvode u korist aktivista, članova i funkcionera DPS-a i DPS-a kao partije u tekućoj predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. O tome svjedoči dopis MZ „Spič“ – Sutomore Br. 01-27/2016. 
od 08.07.2016.g, kao i „interna“ naredba Vida Dabanovića, sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar izdata njegovom saradniku Edinu Crnovršaninu. Oba dokumenta u kopiji takođe dostavljamo kao dokaze u prijavu. Napominjemo da se u dopisu MZ „Spič“ eksplicitno navode imena trojice aktivista odnosno funkcionera DPS-a, gdje se i opisuje veoma jasno, da se asfaltiranje ima izvršiti do njihovih kuća. U istom dopisu koji potpisuje V.D. predsjednika MZ „Spič“ Ratimir Vujošević navodi da se da je za te radove Opština Bar izdvojila oko 45.000 eura. Takođe se navodi u dopisu da „pošto smo obišli navedene lokacije, ustanovili smo da radovi mogu otpočeti u ponedjeljak 11.07.2016.“ 
I iz ovog dopisa V.D. predsjednika MZ „Spič“ jasno proizilazi da je isti zloupotrijebio funkciju, budući da Odbor MZ „Spič“ nikada nije donio ovakvu odluku o kandidovanju ulica za asfaltiranje, što je lako provjerljivo, već je riječ o samovolji Ratimira Vujoševića, odnosno jasnoj partijskoj direktivi, budući da je isti takođe dugogodišnji član i funkcioner Demokratske partije socijalista.

Takođe, predsjednik Opštine Bar, suprotno vlastitoj Naredbi o zabrani gradnje koja se odnosi na već pomenuti period od 20.06. do 15.09.2016.donio je dana 30.06.2016. Odluku kojom je odobrio izvođenje radovana Pumpnoj stanici Botun u toku turističke sezone. U odluci predsjednik Opštine Bar navodi da „navedeni radovi ne izazivaju dodatnu buku koja bi stvarala problem turistima i stalnim stanovnicima Sutomora“, što je takođe neistina jer se ti radovi, što je provjerljivo, izvode tik uz početak obale, kod 
glavne gradske plaže, na veoma frekfentnom lokalitetu. Dokaz: Odluka predsjednika Opštine Bar (u kopiji) broj 01-1974. od 30.06.2016.

Sljedstveno navedenim činjenicama , potkrijepljenim zvaničnom dokumentacijom, poziva se Osnovni državni tužilac da izvrši pravnu kvalifikaciju krivičnih djela koja su nesporno počinili predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, sekretar Sekretarijata za imovinu i investicije Vido Dabanović i V.D. predsjednika MZ „Spič“ Ratimir Vujošević, te da podigne Optužni predlog protiv istih u razumnom roku.

Utoliko prije je potrebno izvršiti provjere navoda iz krivične prijave, jer su djela na koja se ukazuje u ovoj Krivičnoj prijavi učinjena tokom predizborne kampanje, na štetu građana Opštine Bar, a u korist Demokratske partije socijalista i njenih aktivista, članova i funkcionera."

{galerija}info/2016/09/prijava{/galerija}

Posljednje vijesti

Thumbnail Od sjutra, 1. juna na snagu stupaju nove mjera ulaska u Crnu Goru bez izolacije.
Više u kategorijama: Info  Obale  Art  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar