×

Greška

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2016/09/prijava is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2016/09/prijava is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

DFTRG

Demokratski front je, kako je bilo i najavljeno iz ove koalicije, predao krivičnu prijavi ODT u Baru,  protiv gradonačelnika Bara, sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije i predsjednika MZ Spic -Sutomore.

NVO MCP - Bar u sklopu svojih aktivnosti pokrenuo je projekat pod nazivom „Neka sve bude fer i na dohvat oka“. Projekat je predočen svim političkim partijama u Baru, tako da su u potpunosti upoznati sa ciljem projekta i pravilima podjednakim za sve. Mi prenosimo integralno saopštenja partija na uvid javnosti, ne komentarišemo ih, ostavljamo da svoj sud donesu naši čitaoci.

U saopštenju kojim se potvrđuje krivična prijava DF-a dostavljen je i njen sadržaj koji prenosimo integralno:

"OSNOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU

B A R


Zbog zloupotrebe finansijskih sredstava Opštine Bar u partijske svrhe, svjesnog nepoštovanja i kršenja Naredbe predsjednika Opštine Bar broj 01-1840 od 15.06.2016., te zbog zloupotrebe pečata Mjesne zajednice „Spič“ – Sutomore od strane V.D. predsjednika Odbora MZ, Odbornički klub Demokratskog fronta u SO Bar podnosi sledeću

K R I V I Č N U P R I J A V U

PROTIV: 

1. Predsjednika Opštine Bar dr Zorana Srzentića
2. Sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar Vida Dabanovića
3. Predsjednika Mjesne zajednice „Spič“ – Sutomore Ratimira Vujoševića


Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, dana 15.06.2016. godine donio je Naredbu kojom je eksplicitno zabranjeno izvođenje zemljanih iskopa, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u priobalnom dijelu Opštine Bar, na području od Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice 1, kao i u priobalnom pojasu od tunela „Ćafe“ do granice sa Opštinom Ulcinj. Kako stoji u Naredbi, čiju kopiju dostavljamo u prilogu ove krivične prijave, zabrana gradnje traje od 20.06.2016. do 15.09.2016.godine.

Uprkos ovoj Naredbi, sredstvima Opštine Bar, a preko njenog Sekrtetarijata za imovinu i investicije, u jeku turističke sezone izvođeni su brojni građevinski radovi na područnu najurbanijih djelova barske opštine, uključujući i strogi priobalni pojas. Konkretno, u Sutomoru su 11.07.2016. započeti i u roku od par dana okončani radovi na asfaltiranju ulica čiji investitor je bila Opština Bar, a izvođač radova podgorička firma „CIVIL ENGINEER“, i to:

1. U dijelu naselja Partizanski put do kuće Sava Milovića, paralelno s magistralom, u dužini od 330 metara. Savo Milović je istaknuti član Demokratske partije socijalista, i dugogodišnji član Opštinskog odbora iste partije u Baru, koja partija vrši vlast u Opštini Bar.

2. Ulica od stovarišta „Cerovo“ do kuće Nikole Papana u dužini od 330 metara (naselje Bjelila). Nikola Papan je dugogodišnji član i aktivista Demokratske partije socijalista.

3. Dopisom MZ „Spič“ prema Opštini Bar predviđena je (do danas nije realizovana) sanacija ulice u Čanju od stare samoposluge „Izbor Bar“ do kuće Zorana Zeca. Zoran Zec je dugogodišnji istaknuti (i aktuelni) član Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Baru i član te stranke.

Naglašavamo da je iz dokumentacije koju prilažemo uz Krivičnu prijavu, kao i na osnovu onoga što se da zaključiti uviđajem na licu mjesta, jasno uočljivo da su ulice u pomenutim naseljima asfaltirane odnosno sanirane krajnje selektivno, tj. isključivo do kuća istaknutih članova i funkcionera DPS-a. Uočljivo je i da ostatak tih ulica, koje su gusto naseljene, nema asfalt, što jasno ukazuje da je riječ o partijskom asfaltiranju, uz već predočeno grubo kršenje Naredbe predsjednika Opštine Bar i to od strane iste te Opštine, odnosno njenog Sekretarijata za imovinu i investicije.

Nadalje, nakon protesta građana naselja Bjelila zbog selektivnog asfaltiranja po mjeri DPS-a (slučaj asfaltiranja do kuće Nikole Papana), Opština Bar se oglasila saopštenjem u kome se tvrdi da je riječ o radovima koji se izvode u skladu sa programima mjesnih zajednica, što opet nije tačno, već se radi o pojedinačnim, u slučaju MZ „Spič“ – nezakonitim zahtjevima kojima se isključivo građevinski radovi novcem građana Bara izvode u korist aktivista, članova i funkcionera DPS-a i DPS-a kao partije u tekućoj predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. O tome svjedoči dopis MZ „Spič“ – Sutomore Br. 01-27/2016. 
od 08.07.2016.g, kao i „interna“ naredba Vida Dabanovića, sekretara Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar izdata njegovom saradniku Edinu Crnovršaninu. Oba dokumenta u kopiji takođe dostavljamo kao dokaze u prijavu. Napominjemo da se u dopisu MZ „Spič“ eksplicitno navode imena trojice aktivista odnosno funkcionera DPS-a, gdje se i opisuje veoma jasno, da se asfaltiranje ima izvršiti do njihovih kuća. U istom dopisu koji potpisuje V.D. predsjednika MZ „Spič“ Ratimir Vujošević navodi da se da je za te radove Opština Bar izdvojila oko 45.000 eura. Takođe se navodi u dopisu da „pošto smo obišli navedene lokacije, ustanovili smo da radovi mogu otpočeti u ponedjeljak 11.07.2016.“ 
I iz ovog dopisa V.D. predsjednika MZ „Spič“ jasno proizilazi da je isti zloupotrijebio funkciju, budući da Odbor MZ „Spič“ nikada nije donio ovakvu odluku o kandidovanju ulica za asfaltiranje, što je lako provjerljivo, već je riječ o samovolji Ratimira Vujoševića, odnosno jasnoj partijskoj direktivi, budući da je isti takođe dugogodišnji član i funkcioner Demokratske partije socijalista.

Takođe, predsjednik Opštine Bar, suprotno vlastitoj Naredbi o zabrani gradnje koja se odnosi na već pomenuti period od 20.06. do 15.09.2016.donio je dana 30.06.2016. Odluku kojom je odobrio izvođenje radovana Pumpnoj stanici Botun u toku turističke sezone. U odluci predsjednik Opštine Bar navodi da „navedeni radovi ne izazivaju dodatnu buku koja bi stvarala problem turistima i stalnim stanovnicima Sutomora“, što je takođe neistina jer se ti radovi, što je provjerljivo, izvode tik uz početak obale, kod 
glavne gradske plaže, na veoma frekfentnom lokalitetu. Dokaz: Odluka predsjednika Opštine Bar (u kopiji) broj 01-1974. od 30.06.2016.

Sljedstveno navedenim činjenicama , potkrijepljenim zvaničnom dokumentacijom, poziva se Osnovni državni tužilac da izvrši pravnu kvalifikaciju krivičnih djela koja su nesporno počinili predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, sekretar Sekretarijata za imovinu i investicije Vido Dabanović i V.D. predsjednika MZ „Spič“ Ratimir Vujošević, te da podigne Optužni predlog protiv istih u razumnom roku.

Utoliko prije je potrebno izvršiti provjere navoda iz krivične prijave, jer su djela na koja se ukazuje u ovoj Krivičnoj prijavi učinjena tokom predizborne kampanje, na štetu građana Opštine Bar, a u korist Demokratske partije socijalista i njenih aktivista, članova i funkcionera."

{galerija}info/2016/09/prijava{/galerija}

Posljednje vijesti

Thumbnail Nakon što je ispred Srednje stručne škole u Baru, u srijedu, maloljetni učenik M.T. (17) iz...
Više u kategorijama: Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar