naseljje

U sklopu seta investicionih mjera i napora koje DOO Vodovod i kanalizacija Bar sprovodi ostvaren je značajan napredak u vidu dobijanja vrijedne donacije koja se sastoji u visoko softiciranoj opremi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.

Značajno je istaći da smo dobili mikroinspekcijske kamere koje će unaprijediti rad naših službi omogućavajući visoko precizno snimanje cjevovoda i samim tim omogućiti našim timovima da reaguju još brže i efikasnije kada su sanacije u pitanju. Pored mikroinspekcijskih kamera dio dobijenih sredstava jesu i lokatori ventila i kablova kao i detektori metalnih i nemetalnih cijevi koji će biti izuzetno korisni na planu detektovanja nelegalnih priključaka na mreži.

Takodje tokom ove nedjelje očekujemo i isporuku pumpnih agregata koji će biti montirani na pumpnim stanicama: Ilino, Kajnak i Haj Nehaj čime će se poboljšati vodosnabdijevanje potrošača u visočijim zonama Ilina i Sutomora.

Narednih dana započeće se i sa sanacijom dijela dotrajalog cjevovoda u naselju Čanj II, čime će se poboljšati kvalitet vodosnabdijevanja potrošača na ovom području.

Investicioni zamah koji koji konstantno realizujemo sa sobom nosi učestale brojne intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, stručne ekipe i mehanizacija I danas sprovode planirane aktivnosti ali uprkos tome vodosnabdijevanje tokom turističke sezone koja donosi veliko povećanje u potrošnji vode je bilo, a i danas je, na zadovoljavajućem nivou, zahvaljujući velikim naporima i predanom radu naših radnika.

Istakako bih da smo veoma ponosni što je vodosnabdijevanje tokom turističke sezone bilo na zadovoljavajućem nivou a da je pritom procenat naplate potraživanje preko 94 odsto kao i da su postignuti odlični rezultati u sklopu aktivnosti suzbijanja nelegalnih priključaka na vodovodnoj mreži. Ubijedjeni smo da će nam donirana oprema dati dodatni impuls i povećati efikasnost na planu borbe protiv nelegalnih korisnika koju doslijedno sprovodimo.

Iz svega navedenog, lako je donijeti zaključak da kada je riječ o DOO Vodovod I kanalizacija Bar se radi o jednom uspiješnom privrednom društvu koje svoju osnovnu djelatnost obavlja na više nego zadovoljavajući način, posjeduje značajne kadrovske i tehničke kapacitete i istovremeno ostvarujuci dobit u poslovanju redovno izmiruje svoje obaveze prema zaposlenima, državi i dobavljačima a da pritom nema kreditnih zaduženja-saopštio nam je izvršni direktor Mr Zoran Pajović .

 

Baneb dugi