hakaton2

Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola u Baru,prepoznata je u lokalnoj zajednici, kao škola koja prati savremene društvene i ekonomske tokove i uvijek je spremna da saradjuje sa svim subjektima iz Bara i šire.

Iz ove ustanove obavijestili su nas da su iz navedenih razloga sa zadovoljstvom prihvatili poziv Fakulteta za poslovnu ekonomiju, koji je u saradnji sa M-TEL Digitalnom fabrikom, organizovao prvi ekonomski Hakaton u Baru.

Osnovni cilj ovog događaj je razvijanje stvaralačkog potencijala darovitih učenika i studenata, podsticanje kreativnosti i inovativnosti.

Na ovaj način, kroz igru i druženje, učenici stiču neke od ključnih kompentencija , kao što su preduzetništvo i i nformatička i digitalna pismenost, koji su od značaja za njihovu budućnost i cjeloživotno učenje.

Ekonomski hakaton održao se u holu Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar 16. maja, uz mentorsku podršku profesora iz Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Bar( Ivane Perović), profesora iz Srednje stručne škole Bar, profesor sa Biotehničkog fakulteta Podgorica(Univerzitet Crne Gore), profesora i saradnika sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar (Univerzitet Adriatik) i eksperata iz m:tel Digitalne fabrike Podgorica.

Na hakatonu su učestvovali odabrani studenati i srednjoškolci obrazovnih ustanova iz Bara, koji su u grupama od po 5 članova imali priliku da svoje preduzetničke sposobnosti spoje sa kreativnošću i razviju najbolje rješenje ponudjene im probleme. Svaka grupa imala je svog mentora. koji je bio podrška u facilitaciji ali i ohrabrivanju u skladu sa zadatim ciljevima.

Srednju ekonomsko – ugostiteljska školu na ovom takmičenju predstavljalo je 8 učenika završnih razreda i to: Osmanović Alina- Melisa, Ivana Peruničić, Matea Vujović, Anisa Djokić, Alilović Aldin, Vujačić Vukan i Sjekloća Todor. Medjutim, pored njih, od ukupno 12 predstavnika Fakulteta za poslovnu ekonomiju, 8 studenata su naši bivši učenici ( Amila Vukić, Zehra Vukić, Andjela Janković, Sladjana Janković, Luka Pavlović, Mensur Jusić, Pavle Ljujić i Vlado Mladjenović).

Ova činjenica nedvosmisleno pokazuje da se učenici ekonomsko – ugostiteljska škole uvijek rado odazivaju pozivima za učešće na raznim takmičenjima i da svojim entuzijazmom i znanjem daju doprinos svakoj manifestaciji kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Iako je ovaj Hakaton bio takmičarskog karaktera i prvo mjesto je osvojila „roze ekipa“, drugo „bjela“, a treće „plava“ ekipa, svi učesnici su pobjedili u igri i druženju, inovativnosti i kreativnosti i svi su dobili prikladne nagrade od M-TEL-a, poručili su iz Srednje ekonomsko – ugostiteljska škole.