Odbornici 78

Iz SDP Bar oglasili su se saopštenjem za javnost koje prenosimo integralno:"U posljednjih dvadesetak godina broj stanovnika MZ Šušanj se enormno uvećao. Takođe, povećan je broj stambenih objekata (većinom nelegalnih). Međutim, porast stanovništva i stambenih objekata nije praćen razvojem odgovarajuće infrastrukture. Putevi stiješnjeni, kanalizaciona mreža nije širena prema novim reonima, vodovodna mreža je u stanju raspada, sa dotrajalim cijevima, neodgovarajućeg presjeka za trenutnu potrošnju i sa bezbroj tačaka gdje se gubi voda iz sistema.

S obzirom na navedeno, kao i turističke potencijale naselja Šušanj, bez obzira na izborne cikluse i predizborna obećanja, pod hitno se mora pristupiti sljedećem:

-Proširenje najopterećenijih putnih pravaca kroz Šušanj, izgradnja trotoara i ulične rasvjete. Povezivanje puta koji vodi uz rijeku Željeznicu sa željezničkim stajalištem, što bi rasteretilo glavni put kroz Ilino;
-Izgradnja kanalizacione mreže i stvaranje preduslova za povezivanje na kolektor otpadnih voda;
-Zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi i ugradnja cijevi većeg presjeka, izgradnja vodovodne mreže na mjestima gdje ne postoji;
-Uređenje zemljišta u zaleđu Šušanjske plaže;
-Rješavanje problema komunalnog otpada, koje je moguće samo posjedovanjem kante za otpatke svake kuće pojedinačno. Na većini lokacija gdje su nekad bili postavljeni, više ih nema.
-Pravedna legalizacija nelegalnih objekata, gdje se moraju odvojiti objekti za stanovanje od onih sa turističkom namjenom.
Navedene probleme je moguće riješiti u vrlo kratkom roku i kroz minimalna ulaganja, jer samo ulaganjem u razvoj MZ Šušanj, sredstava koja se ostvare u toku turističke sezone u turističkim objektima u ovoj Mjesnoj zajednici, riješila bi se većina aktuelnih problema", navodi se u saopštenju koje potpisuje kandidat za odbornika SDP Bar Denis Kurpejović.

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

djokic

 baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Narodna poslovica kaže- Sve, sve ali zanat!
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  Art  Obale  

baneb reklama

 

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti