Da bi bilo čisto mora da se poštuje red

komunalni otpad

Akcija “Ne žmurimo pred lošim stvarima”

Piše: Anto Baković

JP „Komunalno preduzeće“ Bar svakoga dana iz užeg gradskog jezgra iznese velike količine smeća boreći se sa gotovo duplo bržim punjenjem smeća uslijed velikog broja turista.

Ipak, često smo u prilici da gledamo čiste kontejnere uz koje stoji kabasto smeće. Odvoz kabastog smeća predstavlja veliki problem komunalcima, a problem je u nesavjesnosti pojedinih građana koji kabasti otpad (frižideri, šporeti , namještaj i druge stvari kućnog domaćinstva), koje bi po pravilu trebale biti uredno složene pored kontejnera a ne bačene kao na fotografiji. Komunalci kabasto smečće, naime, odvoze jednim vozilom sa operativnom ekipom koja uklanja ovu vrstu otpada po odredjenom planu .

Kada mimo najavljenog plana, građani odlože, bolje reći bace trosjed kao na slici, on ostaje tu dan-dva čime bez potrebe narušava izgled grada ali često i otežava pristup konterima.

auto klime bakovic 1