×

Greška

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/8/SODR is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/8/SODR is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

so bar danas 4

Izvještaj o radu predsjednika Opštine dr Zorana Srzentića i organa lokalne uprave za 2016 godine usvojen je na današnjoj XX sjednici SO Bar koja je imala pet nastavaka do ove odluke.

Uoči današnje rasprave čuo se predlog da se nastavak zasijedanja odloži zbog obaveza SNP partije oko organizacije Kongresa. 


“Želimo konstruktivnu raspravu i mislimo da je naš zahtjev opravdan. S tim u vezi smatramo da je organizacija Kongresa valjan razlog, jer je tako nešto ovaj dom ranije tolerisao” - kazao je Cebalović. Odbornik Milenko Cebalović (SNP).

Sa skupštinske govornice postavljeno je pitanje rekategorizacije puteva Bar - Dobra Voda – Pečurice - Kamenički most i putnog pravca Bar – Sutorman - Virpazar.

Zanimljivo pitanje postavio je odbornik DEMOSA Savo Vujošević kazavši da sjednica započela u vrijeme kada je v.d. sekretar za finansije bio Zarija Franović, koji je u međuvremenu prešao na novu dužnost, te da odbornici nakon te promjene nijesu u prilici da polemišu sa Franovićem i upitao od koga sada mogu dobiti pojašnjenje u vezi sa nekim stvarima koje interesuju opoziciju.

Odbornik SDP Osman Subašić je kazao da se regionalni putevi koji su u ingerenciji nadležnih državnih organa ne održavaju prema propisima i redom su u lošem stanju. Svjedoci smo da u ovim ljetnjim mjesecima imamo problema u saobraćaju. Nastavljamo naša nastojanja da taj problem adekvatno riješimo – odgovorio je dr.Srzentić.

Treća tačka dnevnog reda - Program uređenja prostora za 2017. godinu - usvojena je sa 19 glasova “za” i devet “protiv”, dok je četvrta tačka - Prijedlog Odluke o uspostavljanju službenosti radi polaganja priključnog 10kV kablovskog voda na dionici od postojeće MBTS 10/04 kV “Petovića Zabio”- do trafostanice 10/04 kV “Kamenolom Možura” - usvojena jednoglasno.

Potom se prešlo na petu tačku - Prijedlog Odluke o prodaji katastarskih parcela broj 6105-2,6107-2,6121-4 Novi Bar. Uvodničar je bio Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, koji je istakao da je ova odluka na odboru za Statut i propise jednoglasno podržana. Ipak, na samom zasijedanju se razvila poprilična rasprava, u kojoj su učestvovali odbornik Demosa Savo Vujošević i sekretar Dabanović. Vujošević je tvrdio da u ovoj odluci postoji ne mali problem, jer kako je kazao put na parceli se ne može prodavati, već samo dati dozvola i saglasnost da se koristi.

Na kraju je, sa 19 glasova “za” i 9 “protiv”, i ova tačka dnevnog reda usvojena.

Dosta polemike izazvala je šesta tačka - Prijedlog Odluke o prodaji katastarske parcele broj 3301-2 KO Novi Bar,pa je na ova tačka skinuta sa dnevnog reda.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o bratimljenju Opštine Bar (Crna Gora) i grada Barija (Italija) koja je donijeta na sjednici Skupštine 2012g,nakon žestoke diskusije na kraju je, sa 24 glasa “za” i dva “uzdržana” usvojena.

Pale su I neke grube riječi,na koje je reagovao Osman Subašić rekavši da je protiv teških riječi i da za tako nešto nema razloga. On je uputio kritiku predsjedavajućem da su tenzije nepotrebno podginute jer se ne poštuje Poslovnik, pa poslije više od pet sati rada dolazi do zamora svih u sali, a onda se kažu i riječi koje su bespotrebne u ovom domu.

Sjednica je prekinuta, a o nastavku sjednice će odbornici I javnost  biti obavješteni shodno poslovniku.

{galerija}info/2017/8/SODR{/galerija}

Posljednje vijesti

Thumbnail Doktori i medicinsko osoblje sa dva odjelenja bolnice u Baru nalaze se pod mjerom kućne izolacije.
Više u kategorijama: Info  More  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo corona

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar