brod

I danas je nezaobilazna tema kafanskih priča da li u gradu pod Rumijom prolaze paketi droge preko Luke Bar namjenjenih raznim destinacijama.

Piše: Anto Baković

Ljudi vezani za pomorsku privredu, transport,špediciju i druge usluge, ljudi koji su čitav život proveli na moru i uz more jedinstveni su u stavu da je šverca uvjek bilo i da obično za to budu optuženi oni koji su nimalo ili najmanje krivi u tom lancu - kaže pomorski oficir dok ispijamo jutarnju kafu.

Brod koji doprema teret , isto je što i autobus koji prima putnike.U autobusu ima ljudi raznih profila i zanimanja pa i kriminalaca. Zna li šofer ko je ko dok ne napravi ispad ili mu neko ne skrene pažnju “dojavom“. U takvoj situaciji mogu li se pisati sugestivne rečenice kao da je svako, ko je bio u dodiru sa putnikom kriv.
Pomorci plove. Mjenjaju kompanije.Razne su rute,pa je logično pitanje je li svako ko je imao vijadje put Kolumbije, u kriminalu.

Mnogo paušalnih ocjena u svemu ovome koje vredjaju časne pomorce koji teško zaradjuju svoj hljeb od devet kora od lica koji po svaku cijenu prave afere i traže dežurnog krivca - kaže pomorac koji je dugo godina radio rukovodeće poslove na teretnim brodovima svjetskih kompanija.