bane radi sa ekipom

NVO Info Sport Bar uputila je apel javnosti za hitno obezbijeđivanje sredstava za navodnjavanje palmi i maslina koje je ova organizacija zasadila lani na kompleksu Sportsko-rekreativnog centra Bar.

Miodrag Banović iz NVO Info Sport Bar objasnio je da su mladi zasadi maslina i palmi na kompleksu su, tokom 2016. i do 10. jula ove godine, navodnjavani u ličnoj inicijativi, uz pomoć vatrogasnih cisterni Službe zaštite Bar i Mornarice Vojske Crne Gore, ali je pojava učestalih ljetnjih požara isključila mogućnost daljeg angažovanja vatrogasne opreme u tu svrhu.

"Mlade zasade maslina i palmi na kompleksu Sportsko-rekreativni centar Bar, navodnjavali smo vatrogasnim cistijernama Službe zastite Bar i Mornarice Vojke Crne Gore, na čemu smo zahvalni načelniku Službe zaštite gospodinu Velizaru Čeđenoviću i komandantu Mornarice Vojske Crne Gore kap.b.b. gospodinu Darku Vukoviću. Učestali ljetnji požari blokirali su mogućnost daljeg angažovanja vatrogasnih cistijerni za navodnjavanje mladih zasada neophodno svakih 7-10 dana u sušnom ljetnjem period.Da bi sačuvali što se sačuvati može, neophodno je obezbijediti sredstva u iznosu od 2.500 eura za nabavku 200 metara crijeva sa spojnicama, materijal za izradu specijalnih kolica sa motalicama za crijeva, angažovanje jednog sezonskog radnika u periodu od četiri mjeseca koji bi obavljao navodnjavanje. Priključenje crijeva za navodnjavanje na postojeći hidrotehnički sistem tehničke vode Sportsko-rekreativnog centra Bar-saop[steno nam je iz  Fondacija “INFO sport CG”,rekao je za Jedro predsjednik NVO Info Sport Bar Miodrag Banović.