publika radna

U okviru manifestacije Dani Mrkojevića održan je drugi okrugli sto pod nazivom “Ekonomski potencijali Mrkojevića“ na kome su uzli učešća brojni poznati Mrkojevići. Od pozvanih predstavnika lokalne vlasti u Baru pojavio se samo predsjednik Skupštine Radomir Novaković Cakan.

Centralna tema ovog okruglog stola je bila rekonstrukcija odnosno izgradnja nove dionice puta kroz ovu barsku mjesnu zajednicu na potezu od brda Sveti Ivan do Kameničkog mosta u duzini od oko 1 1 kolimetara.

To je jedan od gorućih problema ovog kraja imajući u vidu da ova dionica puta , iako zvanično normirana kao lokalni put , u praksi predstavlja medjunarodnu cestu kojom prolaze hiljade vozila koja ulaze ili izlaze iz Crne Gore preko graničnog prijelaza Sukobin.

Kako se čulo na skupu za prvu fazu realizacije ovog projekta sredstva su bila opredjeljena budzetom jos prije par gdina ,ali su ona volšebno nestala iz plana opštine Bar za 2017. Godinu. Takođe, izrada Glavnog projekta za ovu dionicu puta od Sv. Ivana do Kruta koja je išla preko Direkcije za puteve je upravo stpirana neažurnošću barskih lokalnih vlasti (u direkciji za investicije Opštine Bar) u i nije dovršena do kraja.

Na skupu je jednoglasno zaključeno da Mrkojevići neće više vjerovati predizbornim obećanjima,kako pozicije tako i opozicije, već konkretnim akcijama na izgradnji ove „žile kucavice“ i traže od opštine Bar da se pod htno odgovori gdje su nestala sredstva namjenjena izgradnji puta ,kao i gdje su sredstva koja se ubiraju iz ove mjesne zajednice ,a koja iznose oko dva miliona eura i zašto se u skladu sa postojećim pravnim normama ne vraćaju tamo odakle su došla.

Na skupu je ukazano na brojne druge nedostatke u funkcionisanju MZ Mrkojevići koja broji nekoliko hiljada stavnika. Pored ostalog to je neriješeno pitanje vodovoda i kanalizacije na 11 kilometara dugoj obali koja pripada Mrkojevićima,kao I lokalni putevi u Pečuricama I Karastanovićima I na drugim djelovima ove mjesne zajednice.

Kako se čulo na skupu Mrkojevići imaju sjajne predispozicije za razvoj turizma počev od obale do planinarenja ,pješačenja, alpinizma sa posebnim naglaskom na kanjon Medjurječke rijeke o čemu je gvorio Asim Andrić.

Zanimljva je bila inicijtiva da se obnovi projekat izgradnje malog aerodroma za generealnu avijaciju u Mrkojevićima za što je postojao plan prije četrdesetak godina i za što se sada javlja realna potreba ako Bar želi elitni turizam. Ukazano je na činjenicu da se za ovakve infrastrukturne projekte izdvajaju značana sredstva iz IPA fondova, a koja nažalost prolaze pored nas. Ova inicijativa, naizgled nerealna, mogla bi da postane stvarnost ukoliko se javi malo više želje za konkurisanje kod IPA fondova. Kao pozitivan primjer navedeni su slični uspiješni projekti u okruženju Srbija I BiH.

Mrkojevići nemaju ni mapu lokalnih puteva, njihovo ulje nije brendirano,a stidljivo se nalaze u turističkoj ponudi grada Bara. O značaju maslinarstva govorio je Čazim Alković,dok se Senad Arabelović osvrnuo na turističke mogućnosti Mrkojevića I infrastrukturne problem.

U diskusiju su učestvovali Damir Rašketić, Jusuf Kalamperovic, Emin Kalamperović, Amir Muslić, Mahmut Metanović, Vebija Abazović I Omer Vukić. Uvodnu riječ su imali rganizator Alen Pelinković I Sabrija Vulić predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore,dok je učesnike pozdravio predsjednik Skupštine Bara Radomir Novaković.
Prisutni na skupu su posebno apostrofirali ne postojanje formirane lokalne mjesne zajednice, čije je zakonsko formiranje stalo još prije tri godine, a ne postoji inicijative od strane nadležnih tijela Opštine Bar da se taj postupak dovrši do kraja.

Skup je podržan sredstvima Fonda za manjine,pokrovitelj je Savjet Muslimana Crne Gore na čelu sa predsjednikom Sabrijom Vulićem ,a organizator mr Alen Pelinković.
Manifestacija će biti završena kulturno zabavnim programom pod nazivom Duzen koji je planiran za treći avgust.