autokamp parking

Komunalna policija Opštine Bar je u saradnji sa Janković Andrijom, vlasnikom firme "PINOS PLAYA" doo iz Bara, koji je zakupac plaže i lokala "CORSO" u Šušnju, organizovala korišćenje dijela nekadašnjeg autokampa "Amfora" za slobodan parking vozila.

Janković je o sopstvenom trošku očistio i okosio dio livade iznad šetalista u Šušnju.

Ovim će se smanjiti gužva i prisutvo vozila na navedenom šetalištu.

Službenici Komunalne policije će u narednom periodu vršiti stalnu kontrolu slobodnog korišćenja parking prostora.
Ovim putem se pozivaju svi koji imaju namjeru da se kupaju na plažama u Šušnju, da svoja vozila parkiraju na ovaj parking prostor.