dr

Rasprava o Izvještaju i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2016. godinu prekinuta je juče nakon prvog kruga izlaganja na inicijativnu četiri kluba odbornika iz redova opozicije, zbog, kako je u njihovo ime navela odbornica SNP-a Snežana Jonica, “obaveza u popodnevnim satima”.

U uvodnom izlaganju predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić je saopštio da je njegov rad tokom protekle godine bio usmjeren na ostvarivanje poslova u okviru normativne, izvršne, nadzorne, organizacione i protokolne funkcije. Skupština je razmatrala i usvojila 54 razna dokumenta - 36 odluka, sedam programa, osam izvještaja i informacija, kao i Izvještaj o radu i program rada TO Bar.

“Veliki pomak je urađen na konsolidaciji finansija i stvaranju uslova za dalji i brži razvoj. Uredno su izmirivane redovne obaveze i obaveze po potpisanim reprogramima, zaključenim ugovorima i naručenim uslugama, isplaćeni su lični dohoci zaključno sa decembrom 2016. godine, sve dotacije preduzećima čiji je osnivač Opština, dotacije političkim partijama i paušali odbornicima, otpremnina za 31 zaposlenog, sve rate po reprogramu poreskih obaveza zaključenih sa Ministarstvom finansija, sve predviđene rate po reprogramu za utrošenu električnu energiju, te obaveze po reprogramu sa Fondom za obeštećenje. Budžet Opštine Bar za 2016. godinu koji je bio planiran na iznos od 14.645.000 eura, ostvaren je sa 97,1%, dok su rashodi planirani u istom iznosu bili manji za 13%” - saopštio je predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić.

Sjednica će biti nastavljena 19. jula u deset sati.

Posljednje vijesti

Thumbnail Od sjutra, 1. juna na snagu stupaju nove mjera ulaska u Crnu Goru bez izolacije.
Više u kategorijama: Info  Obale  Art  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar