zabrana radova 2

Predsjednik Opštine Bar Dr Zoran Srzentić izdao je naredbu o zabrani građevinskih radova u priobalnom dijelu opštine.

“Naredba propisuje zabranu izvođenja zemljanih iskopa, građevinskih i građevinsko- zanatskih radova u priobalnom dijelu opštine Bar, na području Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice 1, kao i u priobalnom pojasu od tunela 'Ćafe' do granice sa Opštinom Ulcinj. Zabrana gradnje na područjima iz tačke 1 ove Naredbe traje od 15. juna do 15. septembra 2017. godine. Služba za komunalni nadzor opštine Bar zadužena je da redovno obilazi teren i da o svakom izvođenju radova sačini službenu zabilješku i dostavi je nadležnim inspekcijskim organima Uprave za inspekcijske poslove. Zabrana radova ne odnosi se na započete radove na izgradnji infrastrukturnih objekata od opšteg interesa”, navodi se u naredbi koju potpisuje predsjednik opštine Bar Dr Zoran Srzentić.