×

Greška

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/3/os is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/3/os is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

nvo 1

Održana obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad i okrugli sto u Baru.

U Baru je u ponedjeljak i utorak održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“.

Obuke su realizovane u okviru druge komponente projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad, koji se sprovodi u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije.

Obuku je održao projektni tim u sljedećem sastavu, Vanja Hazl, voditeljica projekta tehničke pomoći, Lili Milošević, ekspertkinja na projektu-trenerica i Goran Milošević, ekspert na projektu-trener.
Tokom dvodnevnog rada, kroz interaktivnu komunikaciju, učesnicima su predstavljena iskustva iz zemalja Evropske unije, kroz primjere dobre prakse u segmentima socijalne i politike zapošljavanja u EU, socijalnog preduzetništva i društvene aktivacije osjetljivih grupa u EU. Polaznici su posebno bili zaitneresovani za segment socijalnog preduzetništva, koje je predstavio ekspert Goran Milošević, kroz primjere dobre prakse i situaciju u Evropskoj uniji, ističući da trenutno u EU u toj oblasti radi oko 2 miliona organizacija, koje ostvaruju oko 10% BDP-a i zapošljavaju 6% svih zaposlenih u EU.

Osnovna svrha obuke bila je poboljšanje praktičnih vještina polaznika u radu sa osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i unaprijeđenje kapaciteta za upravljanje i saradnju zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje i centrima za socijalni rad, u pružanju pomoći osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije prilikom zapošljavanja i društvene integracije. Eksperti su posebnu pažnju posvetili edukaciji polaznika u sljedećim oblastima: razvoj i implementacija individualnog plana aktivacije, praktični elementi efektivnosti individualnog planiranja aktivacije, rješavanje problema, multidisciplinarni timski rad, međuinstitucionalna saradnja, vještine komunikacije i timskog rada i mapiranje resursa i usluga u lokalnoj zajednici.

Nakon prvog dana obuke, u ponedjeljak, 27. marta 2017. godine, održan je okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse u zemljama EU”. Pored projektnog tima i korisnika projekta, okruglom stolu su prisustvovali brojni predstavnici nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnici lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz sjevernog regiona Crne Gore. Tokom njegovog trajanja voditeljica tehničke pomoći projekta, Vanja Hazl i ekspert na projektu, Goran Milošević, prisutnima su predstavili nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad i socijalnu aktivaciju, kroz primjere dobre prakse u zemljama Evropske unije.

Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, eksperti projektnog tima su istakli da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu.

Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u uvodnom obraćanju.

{galerija}info/2017/3/os{/galerija}

Posljednje vijesti

Thumbnail Doktori i medicinsko osoblje sa dva odjelenja bolnice u Baru nalaze se pod mjerom kućne izolacije.
Više u kategorijama: Info  More  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo corona

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar