Mustafa Canka: Interkulturalni prikazi – Ulcinj i Bar

canka buk

Izašla je iz štampe  knjiga na crnogorskom I albanskom jeziku „Interkulturalni prikazi – Ulcinj i Bar“ novinara i publiciste iz Ulcinja Mustafe Canke.

“Komunikacija različitih je privilegija, dok je komunikacija različitih, ali ravnopravnih blagoslov, odnosno najbolja mogućnost za prepoznavanje mentalnih megalopolisa i vazda uzbudljivo otkrivanje novog - u nama samima i u drugome“, navodi autor u predgovoru knjige.

On ističe da je “u ovoj skromnoj knjizi zabilježio tek dio ogromnog duhovnog i kulturnog bogatstva naroda na prostoru opština Bar i Ulcinj“.

Izdavač ovog vrijednog djela je NVO “Ul Info“, a rad na ovom projektu i štampanje knjige ostvareno je uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

auto klime bakovic 1